Nieuwsoverzicht

Plan van aanpak energiebesparing

Tienmorgen Advies over energieverbruik en energieopwekking

27 juni 2019

Heeft uw gebouw van meer dan 100 m2 geen Energielabel C of hoger? Dan mag het vanaf 2023 niet meer worden gebruikt. En vanaf datzelfde jaar vervalt de huidige salderingsregeling voor zonnepanelen. Hoe hiermee vanaf 2023 wordt omgegaan is nog onbekend, waardoor het rendement zomaar kan veranderen. Maar ach, dat is pas over 3,5 jaar. Heeft u het nog scherp?

Meer lezen

Zorgplicht enertgiebesparing

Informatieplicht Energiebesparing: hoe gaat u hiermee verder?

24 mei 2019

Natuurlijk hoort u radioreclames en leest u artikelen op internet. Ook het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stuurt inmiddels brieven.  Het kan dan ook niet anders of u weet dat uw onderneming moet voldoen aan de Wet Milieubeheer en de Informatieplicht energiebesparing. Een eenvoudige invuloefening die aan het bevoegd gezag inzichtelijk maakt welke erkende energiebesparende maatregelen u wel en niet heeft uitgevoerd. Maar hoe gaat u verder nadat u aan de informatieplicht heeft voldaan?

Meer lezen

Energie Monitoring en Bewaking

Realtime inzicht in je bedrijfsenergieverbruik

25 april 2019

Realtime inzicht in je energieverbruik. Via je smartphone weet je snel waar je aan toe bent en kun je sturen op je verbruik. Maar ook problemen signaleren en verspilling tegengaan. Zo voldoe je niet alleen aan de nieuwe regelgeving rondom energiebewaking, je behaalt ook nog eens extra (financieel) voordeel met je duurzame bedrijfsvoering.

Meer lezen

Subsidiemogelijkheden nieuwbouw en renovatie

Verplicht energie besparen zonder financieel risico

Veel ondernemingen willen energie besparen. Een verkeerde start kan echter veel extra kosten met zich meebrengen. Ook is met het uitvoeren van een aantal energiebesparende maatregelen nog niet voldaan aan de wettelijke zorgplicht energiebesparing en de verplichte labelverbetering.

Meer lezen

Meer rendement uit uw energiecontract

Strengere controle op de zorgplicht energiebesparing

De media staat de laatste maanden vol met het thema energiebesparing en CO₂-reductie.
Onze totale besparing blijft ver achter bij de ambitie die is uitgesproken in het Energieakkoord. Er moet volgens de politiek nu echt wat gaan veranderen. Als eerste stap wordt de controle op de zorgplicht energiebesparing strenger. Wat betekent dit voor uw onderneming?

Meer lezen

Verder zonder gas

Resulteren deze koude dagen in hogere energiekosten?

Op dit moment neemt de temperatuur in Nederland winterse waarden aan. De kranten staan bol van lage gevoelstemperaturen en harde wind. Als je dan van buiten naar binnen gaat, is het erg prettig dat de verwarming lekker staat te loeien en de temperatuur binnen behaaglijk is. De verwarming maakt echter overuren waardoor het gasverbruik zal stijgen. Maar hoeveel mag dit gasverbruik dan stijgen? Houdt dit dan ook in dat uw totale energiekosten stijgen?

Meer lezen

MVO expertpanel

De meest gemaakte fouten bij duurzaam ondernemen

Consumenten en afnemers worden steeds kritischer en kijken meer en meer naar duurzamere producten en bedrijven. Het wordt dan ook steeds belangrijker om uw bedrijf als duurzaam op de kaart te zetten. In de praktijk blijkt dat veel bedrijven bij het duurzaam ondernemen fouten maken. In dit artikel geven wij de meest voorkomende fouten weer.

Meer lezen

Van het gas af

Verder zonder gas

In de media is veel aandacht voor het bouwen zonder gasaansluiting. Ook voor renovatie waarbij de gasaansluiting wordt verwijderd, is veel aandacht. Maar wat betekent dit voor u?

Meer lezen

Een duurzame bedrijfsvoering... hoe doe je dat?

6 oktober 2016

Veel bedrijven willen duurzaam ondernemen. Er worden zeer veel producten aangeboden. Waar doe je nu verstandig aan? Hoe voorkom je teleurstellingen? Hoe pas je de bestaande wetgeving toe in de bedrijfsvoering? Hoe kun je er zorg voor dragen dat een zo hoog mogelijk rendement wordt behaald? Vragen die het succes van duurzaam ondernemen bepalen.

Meer lezen

Plan van aanpak energiebesparing

Ligt uw (verplichte) plan van aanpak voor energiebesparing al klaar?

9 september 2016

De media staat de laatste maanden bol van het thema energiebesparing en CO₂-reductie. Onze totale besparing blijft ver achter bij de ambitie die is uitgesproken in het Energieakkoord. Er moet volgens de politiek nu echt wat gaan veranderen. Voor het eerst wordt gesproken over verplichte energiebesparing. Maar wat betekent dit voor u als ondernemer?

Meer lezen

Zonnepanelen of een andere energiebesparende maatregel

Zonnepanelen of een andere energiebesparende maatregel?

13 mei 2016

De SDE+ subsidie voorjaar 2016 is gesloten. In totaal is de subsidieregeling meer dan twee maal overschreven. Ruim 90% van alle aanvragen betreft zonne-energie. Hoe komt het toch dat deze vorm van duurzame energieopwekking zo in de belangstelling staat? Is een zonnepaneel de ultieme vorm van energiebesparing of zijn er betere alternatieven?

Meer lezen

Subsidiemogelijkheden nieuwbouw en renovatie

Subsidiemogelijkheden voor nieuwbouw en renovatie

8 februari 2016

De wetgeving op het gebied van energieprestatie van gebouwen is sterk aangescherpt. Nieuwe gebouwen mogen steeds minder energie verbruiken. Over vier jaar dienen we zelfs bijna energieneutraal te bouwen. Door de hogere energieprestatie wordt het gebruik van duurzame technieken en de daarbij behorende subsidieregelingen steeds vanzelfsprekender.

Meer lezen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

28 januari 2016

Veel bedrijven zijn bewust bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Er wordt gekeken naar energiebesparing, afvalscheiding en personeelsbeleid. De vraag die wij vaak krijgen is hoe ondernemingen het MVO-beleid goed kenbaar kunnen maken.

Meer lezen

Hoog energieverbruik klimaatinstallaties

Hoog energieverbruik en klimaatklachten door klimaatinstallaties

2 december 2015

Uit onze ervaring blijkt dat veel klimaatinstallaties niet goed staan ingesteld. Hierdoor wordt het energieverbruik onnodig hoog en ontstaan klimaatklachten. In alle gebouwen is een klimaatinstallatie aanwezig. Soms bestaat deze uit een eenvoudige c.v-ketel met radiatoren. In andere situaties is sprake van een uitgebreide koel- en verwarmingsinstallatie. In alle situaties is het doel om het binnenklimaat te optimaliseren met een zo laag mogelijk energieverbruik. Dat dit nog niet zo eenvoudig is, blijkt wel uit de praktijk.

Meer lezen

Zorgplicht enertgiebesparing

Deadline energieaudit voor grote bedrijven

24 november 2015

De deadline van de energieaudit voor grote bedrijven komt snel dichterbij. Waar anderen in juli bezig waren met het plannen van de vakantie, heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie opgesteld. Door deze regeling worden grote bedrijven verplicht om voor 5 december 2015 een energieaudit uit te laten voeren?

Meer lezen

Inzicht en controle over uw energievebruik en -kosten

Meer rendement uit uw energiecontract

24 augustus 2015

Het einde van het jaar komt dichterbij. Veel contracten voor levering van elektriciteit of gas lopen af. Wanneer en hoe koopt u in?

Meer lezen

MVO-Prestatieladder

Tienmorgen Advies is deelnemer aan het MVO expertpanel

6 augustus 2015

Het MVO Expertpanel is zomer 2013 opgericht door de Erasmus School of Accounting & Assurance en de Erasmus School of Economics. Het MVO expertpanel biedt de mogelijkheid om MVO professionals en besluitvormers te bevragen over de stand van zaken, trends, kansen en uitdagingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid.

Meer lezen

Al onze diensten

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam