Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.tienmorgenadvies.nl. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze disclaimer.

Algemeen
Deze webbsite is uitsluitend bedoeld ter informatie. Tienmorgen Advies heeft deze website met zorg samengesteld. Mocht u desondanks onjuistheden op deze website tegenkomen, verzoeken wij u schriftelijk of per mail contact met ons op te nemen.

Informatie en werking website
Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie op de website. Tienmorgen Advies kan evenmin garanderen dat de website altijd bereikbaar is, naar behoren functioneert en vrij is van virussen of andere schadelijke software.


Informatie en links van derden
Indien op de website verwijzingen en/of links naar derden worden weergegeven, houdt dit niet in dat deze partijen door Tienmorgen Advies worden aanbevolen. Het gebruik van links op deze website geschiedt volledig op eigen risico. Websites van derden worden niet door Tienmorgen Advies gecontroleerd en onderhouden. Wij kunnen dan ook niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, het naar behoren functioneren, bereikbaarheid en/of aanwezigheid van virussen of andere schadelijke software.


Aansprakelijkheid
Tienmorgen Advies is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie van deze website, door het gebruik van links op deze website of door onvolledigheid en/of onjuistheid op welke manier dan ook.


Auteursrecht
De op deze website, inclusief disclaimer, aangeboden informatie is eigendom van Tienmorgen Advies. Zonder schriftelijke toestemming van Tienmorgen Advies mag u deze informatie niet gebruiken. Onder informatie wordt onder andere verstaan teksten en beeldmateriaal. U mag de aangeboden informatie echter wel afdrukken voor eigen persoonlijk gebruik.


Wijzigingen
De website en deze disclaimer worden actief onderhouden. Tienmorgen Advies behoudt zich dan ook het recht voor om de inhoud van zowel de website als deze disclaimer zonder nadere aankondiging te wijzigen. De meest actuele informatie van de disclaimer wordt gepubliceerd op deze website. Het verdient dan ook aanbeveling regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie is gewijzigd.


Toepasselijk recht
Op deze website, inclusief disclaimer, is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen, die naar aanleiding van of in verband met deze website en/of disclaimer mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vragen? neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Ga naar contact

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam