Aan de slag met energiebesparing
Deel 2: Warm zonder gas

Het gas wordt, vanwege de oorlog in Oekraïne steeds schaarser. Het kabinet dringt sterk aan op energiebesparing. De energieprijzen zijn inmiddels tot recordhoogte gestegen. Dat hier op korte termijn een verandering in komt, is niet te verwachten. Vroeg of laat krijgt ook u hiermee te maken. Maar hoe gaat u met energiebesparing aan de slag? Wat voor hobbels komt u allemaal tegen? In een serie korte artikelen willen wij u op weg helpen.

Misschien heeft u inmiddels last van de hoge tarieven omdat uw contract is afgelopen of krijgt u daar binnenkort mee te maken. Ook heeft u misschien wettelijke verplichtingen om energie te besparen. Hoe dan ook…het moment dat u actie wilt of moet gaan nemen komt steeds dichterbij. Is het niet om elektriciteit of gas te besparen dan wel om uw kosten in de hand te houden.

Hoe gaat u aan de slag? Wat voor hobbels komt u tegen?

We krijgen dagelijks vragen om gebouwen en woningen gasloos, zuiniger of energieneutraal te maken. Als u over wilt gaan naar een gasloos, energieneutraal of zuiniger gebouw is een goed advies noodzakelijk. U zal namelijk een antwoord moeten krijgen op de volgende vragen voordat u over kunt gaan tot het daadwerkelijk verduurzamen van uw pand.

Welke wettelijke verplichtingen om energie te besparen zijn voor mij van toepassing?

Wordt mijn pand wel warm als ik verwarm zonder gas?

Hoe voorkom ik geluidoverlast ten gevolge van mijn installatie?

Welk type installatie is in mijn situatie het beste?

Welke subsidies zijn er voor verduurzamen?

Zijn zonnepanelen voor mij een goede investering?

In een serie van korte artikelen willen wij u verder op weg helpen. Vandaag gaan wij in op de vraag:
"Wordt mijn pand wel warm als ik verwarm zonder gas?"

energie besparen

Wordt mijn pand wel warm als ik verwarm zonder gas?

Er zijn veel voorbeelden bekend van woningen en bedrijfspanden die voorzien zijn van gasloze verwarming waarbij de temperatuur in de winter binnen niet hoger wordt dan 17°C. Vaak wordt de warmtepomp als de oorzaak hiervan gezien. Hierdoor ontstaat de angst om de cv-ketel te verwijderen en gasloos te verwarmen. Die angst is volledig ongegrond. Wij durven te beweren dat ieder pand gasloos verwarmd kan worden zonder nadelige gevolgen.

Alles valt of staat met een goed ontwerp wat begint met het maken van een koellast- en warmteverliesberekening. Met deze berekeningen kan precies per ruimte worden berekent welke benodigde warmte en eventuele koeling noodzakelijk is. Tijdens het ontwerp besteden we eveneens aandacht aan de ventilatie van uw pand. De nieuwe installaties worden hier volledig op afgestemd.

Naast te koud of te warm kunnen ook klachten als hoofdpijn, concentratieverlies en dergelijke optreden bij panden waar de eerste stappen gezet zijn op het gebied van verduurzamen. Tienmorgen Advies B.V. is bekend met alle factoren die het binnenklimaat beïnvloeden. We zorgen ervoor dat uw pand duurzamer wordt zonder dat het binnenklimaat slechter wordt.

In de praktijk horen we dat dergelijke berekeningen (koellast-,warmteverlies- en ventilatieberekening) niet nodig zouden zijn. We zien echter situaties ontstaan waar de warmtepomp veel te groot is en de ventilatie te gering. Gevolg hiervan is een veel minder binnenklimaat, kortere levensduur van uw installaties en een veel te hoge investering. Ook geluidoverlast ten gevolge van installaties is een factor waar we rekening mee moet houden. Dit is het thema wat we in ons volgende artikel verder zullen behandelen.

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam