Duidelijkheid over uw CO2-reductie en voordeel bij aanbestedingen."

Begeleiding CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat ondernemingen helpt bij het reduceren van de 
CO2-emissie.

Binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het effectief gebruik van materialen en duurzame energieopwekking. Met een certificering volgens de CO2-Prestatieladder worden deze mogelijkheden geïnventariseerd en wordt CO2-reductie structureel aangepakt. In onderling overleg wordt het ambitieniveau van uw onderneming vastgesteld. Wij begeleiden u bij de implementatie en stellen alle voor de certificering benodigde documenten op. Op basis van de werkzaamheden kan uw onderneming een certificering bij de Ladder Certificerende Instelling aanvragen.

CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder voor Vastgoed Ontwikkeling

De CO2-Prestatieladder kan invulling geven aan de Energi-audit (EED)".

Bent u door het bevoegd gezag benaderd voor deenergie-audit (EED)? De
CO2-Prestatieladder kan hieraan bijdragen.

CO2-Prestatieladder en aanbestedingen

De CO2-Prestatieladder kan u een fictieve korting op uw inschrijving geven.

Rijksoverheid, Prorail en Gemeenten vinden duurzaam ondernemen een steeds belangrijker aandachtspunt. In aanbestedingen wordt de CO2-Prestatieladder steeds meer toegepast als gunningscriterium. Vaak wordt het niveau van het CO2-bewust Certificaat een maat voor een fictieve korting op uw inschrijving.

Een energiemanagementsysteem als ondersteuning

U gaat aan de slag met de CO2-Prestatieladder. Wij adviseren u om ook een energiemanagementsysteem te plaatsen.

Energiemanagement is in de CO2-Prestatieladder opgenomen. Realtime inzicht in uw energieverbruik, alarmeringen van afwijkingen en beoordelen van het rendement van energiebesparende maatregelen is bij energiemanagement een onderdeel. Een goed energiemanagementsysteem zoals TiMoPlus is daarbij noodzakelijk.

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail: info@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam

Telefoon 0184 - 633 875
E-mail info@tienmorgenadvies.nl
BTW-id NL862640209B01