Uw MVO-beleid duidelijk zichtbaar."

Begeleiding MVO-Prestatieladder

In 2009 is een internationale standaard (ISO 26000) ontstaan die aangeeft wat onder maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verstaan. De MVO-Prestatieladder is gebaseerd op deze standaard.

De MVO-Prestatieladder is een instrument dat Non-profit organisaties helpt naar een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij aandacht besteed wordt aan economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). De MVO-Prestatieladder kent vijf niveaus. Het behaalde niveau geeft de mate, waarin een organisatie maatschappelijk verantwoord onderneemt, aan. In onderling overleg wordt het ambitieniveau van uw organisatie vastgesteld. Wij begeleiden uw organisatie bij de implementatie van de MVO-Prestatieladder en stellen de benodigde documenten op. Op basis hiervan kan uw organisatie een certificering bij de Certificerende Instelling aanvragen.

MVO beleid

Een energiemanagementsysteem als ondersteuning

Wij adviseren u de MVO-Prestatieladder te combineren met een energiemanagementsysteem

In de MVO-Prestatieladder is energiemanagement opghenomen. Realtime inzicht in uw energieverbruik, alarmeringen van afwijkingen en beoordelen van het rendement van energiebesparende maatregelen is bij energiemanagement een onderdeel. Een goed energiemanagementsysteem zoals TiMoPlus is daarbij noodzakelijk.

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail: info@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam

Telefoon 0184 - 633 875
E-mail info@tienmorgenadvies.nl
BTW-id NL862640209B01