Verder zonder gas of een andere duurzame oplossing."

Ontwerp en begeleiding

Nieuwbouw, verbouwing of renovatie? Wij kunnen u helpen met het maken van keuzes op het gebied van systemen en energieneutraal bouwen. 

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de energiezuinigheid van gebouwen. Ons doel is om het ontwerp van uw nieuwbouw, verbouwing of renovatie zo energiezuinig en, indien mogelijk, zelfs energieneutraal te krijgen. Natuurlijk worden daarbij de investeringskosten, subsidies en terugverdientijd meegenomen. 

Ontwerp en begeleiding

Systeemkeuze

Gaat u bouwen zonder gas? Wilt u een lucht-water warmtepomp of toch een brongebonden warmtepomp? Of heeft u de keuze nog niet kunnen maken? Wij kunnen u hierin op weg helpen. 

Wij kunnen u adviseren over systeemkeuzes en kennen alle voor- en nadelen van de diverse systemen. Vanzelfsprekend kunnen wij ook de investeringskosten en het energieverbruik van de diverse systemen voor u naast elkaar zetten.

Wel of niet energieneutraal bouwen, verbouwen of renoveren

Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwe gebouwen bijna energieneutraal (BENG) gebouwd worden. Wat te denken bij uw verbouwing of renovatie? Behoort het tot de mogelijkheden om uw pand energieneutraal te maken? Wat wordt de terugverdientijd en de meerinvestering?

Energieneutraal bouwen is een thema wat steeds meer aandacht krijgt. De bijbehorende producten, bijvoorbeeld zonnepanelen, PVT panelen, warmtepompen en VRF systemen maken een stormachtige ontwikkeling door. Hierdoor komt een energieneutraal gebouw steeds meer binnen handbereik. Wij kunnen de mogelijkheden voor uw nieuwbouw, verbouwing of renovatie inventariseren en de meerinvestering en terugverdientijd berekenen. Op basis hiervan kunt u een gefundeerde keuze maken voor de mate waarin uw gebouw energieneutraal dient te worden.

Berekening energieprestatie gebouwen (NTA 8800)

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de energieprestatie van gebouwen. Door middel van een energieprestatieberekening kan bepaald worden of uw gebouw voldoet aan de gestelde eisen.

Wij kunnen de energieprestatieberekening voor u uitvoeren. Als uit de berekening blijkt dat uw pand niet voldoet aan de minimale energieprestaties, zullen wij de mogelijkheden met u bespreken om de minimale eisen alsnog te halen. 

Voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw wordt rekenmethode NTA 8800 toegepast. De NTA 8800 heeft als doel een transparante en eenduidige bepalingsmethode te zijn voor de energieprestatie van gebouwen, gebaseerd op de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) van de EU. De rekenmethode NTA8800 kent de volgende drie BENG indicatoren:

BENG 1: Energiebehoefte 
De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor de gebouw gebonden installaties zoals onder andere verwarming en koeling uitgedrukt in kWh/m² per jaar. 

BENG 2: Primair energiegebruik
De hoeveelheid fossiele brandstof die per jaar nodig is voor de gebouw gebonden installaties zoals onder andere verwarming en koeling uitgedrukt in kWh/m² per jaar.

BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie
De totale hoeveelheid gebruikte hernieuwbare energie in een gebouw als percentage van de hoeveelheid hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie die nodig is voor de gebouw gebonden installaties uitgedrukt in een percentage.  

TOjuli
Als vierde indicator (TOjuli) wordt een waarde voor het binnenklimaat toegevoegd. Deze indicator geeft een indicatie van het risico op temperatuuroverschrijding. Hoe hoger het getal, des te groter het risico op temperatuuroverschrijding.

De methode is van toepassing op zowel bestaande bouw als bij nieuwbouw, voor woningen en utiliteitsbouw. Wij melden de berekening (voor het aanvragen van een bouwvergunning of het afmelden bij de oplevering) niet af. 

Koellastberekening

In uw pand moet koeling toegepast worden. Om de juiste koelinstallatie voor uw pand te kunnen kiezen, is het van belang om de benodigde koelcapaciteit te berekenen.

Wij kunnen de Koellastberekening volgens NEN 5067 voor u uitvoeren. Eventuele aanpassingen aan het bouwkundige gedeelte kunnen op eenvoudige wijze verwerkt worden.

Warmteverliesberekening

De warmtebehoefte in uw pand bepaald de grootte van uw verwarmingsinstallatie.

Wij kunnen de Warmteverliesberekening volgens NEN-EN 12831, ook wel transmissieberekening genoemd, voor u uitvoeren. Op basis hiervan kan de verwarmingsinstallatie bepaald worden.

Bouwteam

Met een bouwteam een beter eindresultaat.

Wij begeleiden uw instelling naar een beter eindresultaat. Dit doen wij alleen in bouwteamverband. Wij zijn ervan overtuigd dat door middel van een bouwteam het eindresultaat beter is dan door middel van het ontwerpen van een geheel gebouw en dit vervolgens aan te besteden.

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail: info@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam

Telefoon 0184 - 633 875
E-mail info@tienmorgenadvies.nl
BTW-id NL862640209B01