Verder zonder gas of een andere duurzame oplossing."

Ontwerp en begeleiding

Nieuwbouw, verbouwing of renovatie? Wij kunnen u helpen met het maken van keuzes op het gebied van systemen en energieneutraal bouwen. 

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de energiezuinigheid van gebouwen. Ons doel is om het ontwerp van uw nieuwbouw, verbouwing of renovatie zo energiezuinig en, indien mogelijk, zelfs energieneutraal te krijgen. Natuurlijk worden daarbij de investeringskosten, subsidies en terugverdientijd meegenomen. 

Ontwerp en begeleiding

Systeemkeuze

Gaat u bouwen zonder gas? Wilt u een lucht-water warmtepomp of toch een brongebonden warmtepomp? Of heeft u de keuze nog niet kunnen maken? Wij kunnen u hierin op weg helpen. 

Wij kunnen u adviseren over systeemkeuzes en kennen alle voor- en nadelen van de diverse systemen. Vanzelfsprekend kunnen wij ook de investeringskosten en het energieverbruik van de diverse systemen voor u naast elkaar zetten.

Wel of niet energieneutraal bouwen, verbouwen of renoveren

Vanaf januari 2021 moeten nieuwe gebouwen bijna energieneutraal (BENG) gebouwd worden. Maar is dit bij uw huidige nieuwbouw ook nu al niet een verantwoorde keuze? Wat te denken bij uw verbouwing of renovatie? Behoort het tot de mogelijkheden om uw pand energieneutraal te maken? Wat wordt de terugverdientijd en de meerinvestering?

Energieneutraal bouwen is een thema wat steeds meer aandacht krijgt. De bijbehorende producten maken een stormachtige ontwikkeling door, waardoor een energieneutraal gebouw steeds meer binnen handbereik komt. Wij kunnen de mogelijkheden voor uw nieuwbouw, verbouwing of renovatie inventariseren en de meerinvestering en terugverdientijd berekenen. Op basis hiervan kunt u een gefundeerde keuze maken voor de mate waarin uw gebouw energieneutraal dient te worden.

EPG berekening

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPC ligt vast in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Deze norm geldt voor zowel nieuwbouw van woningen als utiliteitsbouw.

Wij kunnen de EPG berekening voor u uitvoeren. Als uit de EPG berekening blijkt dat uw pand net niet energiezuinig genoeg is, zullen wij de mogelijkheden met u bespreken om de minimale eis van de EPG alsnog te halen.

Voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw wordt de nieuwe rekenmethode NTA 8800 in januari 2021 ingevoerd. NTA 8800 is van toepassing op zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. De nieuwe methode vervangt de bestaande NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. 

NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte (kWh/m2), de benodigde fossiele brandstof (kWh/m2) en de indicator voor duurzame opwekking. Als vierde indicator wordt een waarde voor het binnenklimaat toegevoegd.

Uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) vloeit de verplichting voort dat bouwaanvragen voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de BENG-eisen. 

Software leveranciers zijn momenteel de software volgens de NTA 8800 aan het ontwikkelen. Zodra deze beschikbaar is, voeren wij de berekening conform de NTA 8800 uit in plaats van volgens de NEN 7120.

Koellastberekening

In uw pand moet koeling toegepast worden. Om de juiste koelinstallatie voor uw pand te kunnen kiezen, is het van belang om de benodigde koelcapaciteit te berekenen.

Wij kunnen de Koellastberekening volgens NEN 5067 voor u uitvoeren. Eventuele aanpassingen aan het bouwkundige gedeelte kunnen op eenvoudige wijze verwerkt worden.

Warmteverliesberekening

De warmtebehoefte in uw pand bepaald de grootte van uw verwarmingsinstallatie.

Wij kunnen de Warmteverliesberekening volgens NEN-EN 12831, ook wel transmissieberekening genoemd, voor u uitvoeren. Op basis hiervan kan de verwarmingsinstallatie bepaald worden.

Bouwteam

Met een bouwteam een beter eindresultaat.

Wij begeleiden uw instelling naar een beter eindresultaat. Dit doen wij alleen in bouwteamverband. Wij zijn ervan overtuigd dat door middel van een bouwteam het eindresultaat beter is dan door middel van het ontwerpen van een geheel gebouw en dit vervolgens aan te besteden.

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail: info@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam

Telefoon 0184 - 633 875
E-mail info@tienmorgenadvies.nl
BTW-id NL002113456B87