Inzicht in het warmteverlies."

Thermografisch onderzoek

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verplicht bedrijven en instellingen om het warmteverlies te verminderen. Hierbij kan gedacht worden aan warmteverlies door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels en warmteverlies door schade aan isolatie van technische installaties. Een Thermografisch onderzoek geeft hierin inzicht.

Bij een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas (Aeq) is het voorkomen van warmteverlies verplicht. Ook als het verbruik lager is, is het voorkomen van warmteverlies zinvol. Door middel van het uitvoeren van een Thermografisch onderzoek wordt inzicht verkregen in de naden en kieren in muren en gevels, schade aan isolatiemateriaal en koudebruggen. Ook de staat van de isolatie van de technische installatie kan in kaart gebracht worden.

Wij voeren het Thermografisch onderzoek uit. Op basis van de resultaten kunnen gerichte maatregelen ter voorkoming van onnodig warmteverlies worden genomen.

Thermografisch onderzoek

Wet- en regelgeving

Een Thermografisch Onderzoek is één van de DBO maatregelen die uitgevoerd moet worden. Er is veel meer wet- en regelgeving van kracht om de opwarming van de aarde te beperken. Deze wet- en regelgeving heeft invloed op de aanschaf of verkoop van een pand.

Wij kunnen voor de eindgebruiker een maatwerkoplossing opstellen zodat volledig voldaan wordt aan alle wetgeving. De eindgebruiker weet dan precies wat uitgevoerd moet worden en wat de investeringen zijn op de korte en lange termijn. 

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail: info@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam

Telefoon 0184 - 633 875
E-mail info@tienmorgenadvies.nl
BTW-id NL862640209B01