Uw milieubeleid duidelijk vormgegeven."

Begeleiding certificering Milieumanagement ISO 14001

Op 15 september 2015 is de nieuwe versie van de ISO 14001 gepubliceerd. ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001 norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. ISO 14001 certificering is niet algemeen verplicht, maar er zijn Gemeenten die erom vragen bij het verstrekken van een milieuvergunning. Wij begeleiden u bij de implementatie van het milieumanagementsysteem en stellen de benodigde documenten op. Op basis hiervan kan uw onderneming een certificering bij de Certificerende Instelling aanvragen.

Milieumanagement Iso 14001

Financieel voordeel met Milieumanagement ISO 14001

ISO 14001 certificering bij aanbestedingen vaak als selectiecriterium in de aanbesteding.

Milieubeleid is met name bij de overheid een steeds belangrijker thema. In steeds meer aanbestedingen wordt een ISO 14001 certificaat als selectiecriterium opgenomen. Daarnaast zien wij  dat een fictief gunningsvoordeel op de inschrijfprijs steeds meer voorkomt. Hierdoor wordt de kans dat een opdracht aan uw onderneming wordt gegund, met Milieumanagement  ISO 14001, groter.

Combinatie met een energiemanagementsysteem

Wij adviseren u Milieumanagement te combineren een energiemanagementsysteem.

Energiemanagement is opgenomen in de ISO 14001 Milieumanagement. Realtime inzicht in uw energieverbruik, alarmeringen van afwijkingen en beoordelen van het rendement van energiebesparende maatregelen is bij milieumanagement een onderdeel. Een goed energiemanagementsysteem zoals TiMoPlus is daarbij noodzakelijk.

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail: info@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam

Telefoon 0184 - 633 875
E-mail info@tienmorgenadvies.nl
BTW-id NL862640209B01