CO2-emissie verlagen en financieel voordeel."

Begeleiding CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat ondernemingen helpt bij het reduceren van de 
CO2-emissie.

Binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het effectief gebruik van materialen en duurzame energieopwekking. Met een certificering volgens de CO2-Prestatieladder worden deze mogelijkheden geïnventariseerd en wordt CO2-reductie structureel aangepakt. In onderling overleg wordt het ambitieniveau van uw onderneming vastgesteld. Wij begeleiden u bij de implementatie en stellen alle voor de certificering benodigde documenten op. Op basis van de werkzaamheden kan uw onderneming een certificering bij de Ladder Certificerende Instelling aanvragen.

CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder voor Grootbedrijf

De CO2-Prestatieladder kan invulling geven aan uw Energie-audit (EED).

Bent u door het bevoegd gezag benaderd voor de Energie-audit (EED)? Met de  CO2-Prestatieladder kunt u hieraan invulling geven. 

Meer voordelen van de CO2-Prestatieladder

Naast inzicht in CO2-reductie heeft de CO2-Prestatieladder nog een aantal voordelen.

Rijksoverheid, Prorail en Gemeenten vinden duurzaam ondernemen een steeds belangrijker aandachtspunt. In aanbestedingen wordt de CO2-Prestatieladder steeds meer toegepast als gunningscriterium. Vaak wordt het niveau van het CO2-bewust Certificaat een maat voor een fictieve korting op uw inschrijving.

Gaat u bouwen of verbouwen? Een aantal banken geven korting op leningen, afhankelijk van uw CO2-bewust Certificaat.

Combinatie met een energiemanagementsysteem

Wij adviseren u de CO2-Prestatieladder te combineren met een energiemanagementsysteem.

Energiemanagement is opgenomen in de CO2-Prestatieladder. Realtime inzicht in uw energieverbruik, alarmeringen van afwijkingen en beoordelen van het rendement van energiebesparende maatregelen is bij energiemanagement een onderdeel.  Een goed energiemanagementsysteem zoals TiMoPlus is daarbij noodzakelijk.

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail: info@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam

Telefoon 0184 - 633 875
E-mail info@tienmorgenadvies.nl
BTW-id NL862640209B01