Duidelijkheid over uw CO2-reductie."

Begeleiding CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat gemeenten helpt bij het reduceren van de 
CO2-emissie.

Binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het effectief gebruik van materialen en duurzame energieopwekking. Met een certificering volgens de CO2-Prestatieladder worden deze mogelijkheden geïnventariseerd en wordt CO2-reductie structureel aangepakt. In onderling overleg wordt het ambitieniveau van uw gemeente vastgesteld. Wij begeleiden u bij de implementatie en stellen alle voor de certificering benodigde documenten op. Op basis van de werkzaamheden kan uw gemeente een certificering bij de Ladder Certificerende Instelling aanvragen.

CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder voor gemeenten

Duurzaam inkopen en CO2-reductie is onderdeel van uw beleid. Ook bij aanbestedingen wordt dit meegenomen. Waarom dan niet zelf certificeren op de CO2-Prestatieladder?

Een CO2-bewust Certificaat voor uw gemeente geeft alle burgers en ondernemingen duidelijkheid hoe uw gemeente omgaat met CO2-reductie. Opeens is CO2-reductie niet alleen maar een stukje tekst in het coalitieprogramma maar een onderdeel van het daadwerkelijke beleid. Beleid waar burgers en ondernemingen op terug kunnen vallen.

Een energiemanagementsysteem als ondersteuning

U gaat aan de slag met de CO2-Prestatieladder. Wij adviseren u om ook een energiemanagementsysteem te plaatsen.

Energiemanagement is in de CO2-Prestatieladder opgenomen. Realtime inzicht in uw energieverbruik, alarmeringen van afwijkingen en beoordelen van het rendement van energiebesparende maatregelen is bij energiemanagement een onderdeel. Een goed energiemanagementsysteem zoals TiMoPlus is daarbij noodzakelijk

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail: info@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam

Telefoon 0184 - 633 875
E-mail info@tienmorgenadvies.nl
BTW-id NL862640209B01