Hoe worden de  woonwijken in uw Gemeente aardgasvrij?"

Begeleiding aardgasvrij wonen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland stopt met het gebruik van aardgas. Ook woningen moeten uiterlijk 2050 aardgasvrij zijn. Uw gemeente heeft in de Regionale Energie Strategie (RES) een tijdstip aangegeven wanneer wordt begonnen om een wijk aardgasvrij te maken.

In Regionale Energie Strategie heeft u per wijk bepaald welk alternatief wordt gekozen voor het aardgas en wanneer wijken worden afgesloten van het aardgasnet.

Dat hierbij nogal wat komt kijken, behoeft geen verder uitleg.  

Tienmorgen Advies B.V. kan uw gemeente begeleiden met het opstellen van het plan van aanpak. Onder andere de isolatiegraad van woningen, plannen voor renovatie, nieuwbouwplannen en de voor- en nadelen van de beschikbare alternatieven komen hierbij aan bod.

Met Tienmorgen Advies B.V. haalt u de expertise van de energietransitie in huis die uw gemeente (deels) mist.

Begeleiding en ontwerp aardgasvrije wijken

Pilotprojecten opstarten?

De energietransitie op wijkniveau aanpakken kan veel voordeel opleveren. 

Op wijkniveau kan bijvoorbeeld gekozen worden voor koude- en warmteopslag in de bodem. Ook de toepassing van waterstof of restwarmte kan een optie zijn. Tienmorgen Advies B.V. kan u op weg helpen om voor een pilotproject de meest geschikte wijk te bepalen en het project te begeleiden.  

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail: info@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam

Telefoon 0184 - 633 875
E-mail info@tienmorgenadvies.nl
BTW-id NL862640209B01