Energieprestatie in kaart gebracht."

EPG berekening (NTA 8800)

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de energieprestatie van gebouwen. Door middel van een energieprestatieberekening kan bepaald worden of uw gebouw voldoet aan de gestelde eisen.

Wij kunnen de energieprestatieberekening voor u uitvoeren. Als uit de berekening blijkt dat uw pand niet voldoet aan de minimale energieprestaties, zullen wij de mogelijkheden met u bespreken om de minimale eisen alsnog te halen. 

Rekenmethode NTA 8800

Voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw wordt rekenmethode NTA 8800 toegepast. De NTA 8800 heeft als doel een transparante en eenduidige bepalingsmethode te zijn voor de energieprestatie van gebouwen, gebaseerd op de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) van de EU. 

De rekenmethode NTA 8800 kent de volgende drie BENG indicatoren:

BENG 1: Energiebehoefte 
De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor de gebouw gebonden installaties zoals onder andere verwarming en koeling uitgedrukt in kWh/m² per jaar. 

BENG 2: Primair energiegebruik
De hoeveelheid fossiele brandstof die per jaar nodig is voor de gebouw gebonden installaties zoals onder andere verwarming en koeling uitgedrukt in kWh/m² per jaar.

BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie
De totale hoeveelheid gebruikte hernieuwbare energie in een gebouw als percentage van de hoeveelheid hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie die nodig is voor de gebouw gebonden installaties uitgedrukt in een percentage.  

TOjuli
Als vierde indicator (TOjuli) wordt een waarde voor het binnenklimaat toegevoegd. Deze indicator geeft een indicatie van het risico op temperatuuroverschrijding. Hoe hoger het getal, des te groter het risico op temperatuuroverschrijding.

De methode is van toepassing op zowel bestaande bouw als bij nieuwbouw, voor woningen en utiliteitbouw. Wij melden de berekening (voor het aanvragen van een bouwvergunning of het afmelden bij de oplevering) niet af.

Ontwerp en begeleiding

Bouwteam

Met een bouwteam een beter eindresultaat.

Wij begeleiden de bouw naar een beter eindresultaat. Dit doen wij alleen in bouwteamverband. Wij zijn ervan overtuigd dat door middel van een bouwteam het eindresultaat beter is dan door middel van het ontwerpen van een geheel gebouw en dit vervolgens aan te besteden.

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail: info@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam

Telefoon 0184 - 633 875
E-mail info@tienmorgenadvies.nl
BTW-id NL862640209B01