Voldoet aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)."

Energieaudit (EED)

In juli 2015 is de "Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn Energie-Efficiency" (EED) opgesteld. Door deze regeling worden grote bedrijven verplicht om een Energieaudit uit te laten voeren. De Energieaudit dient iedere vier jaar geactualiseerd te worden.

Onder een groot bedrijf wordt verstaan: een bedrijf met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro en een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro.

De door ons uitgevoerde Energieaudit sluit naadloos aan op de "Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn Energie-Efficiency" (EED). Indien in de brief van uw Milieudienst aanvullende voorwaarden worden vermeld, worden deze vanzelfsprekend in de Energieaudit meegenomen.

Energieaudit (EED)

Rapportage Energieaudit (EED)

De rapportage van een Energieaudit (EED) moet voldoen aan minimale criteria.

Van de Energieaudit (EED) ontvangt u een rapport met daarin onder andere de volgende onderdelen:
- Beschrijving van het object met daarbij de bestaande en geplande bouwwerken en/of processen in zijn geheel.
- Een overzicht van de energiehuishouding.
- Een overzicht van de mogelijke energiebesparende technieken en/of maatregelen.

Met betrekking tot de totale organisatie wordt een schematisch overzicht, gebaseerd op actuele, gemeten en traceerbare gegevens opgesteld. Het overzicht wordt gespecificeerd in de volgende onderdelen:
- Alle binnen de onderneming bestaande energiestromen.
- De omvang en verdeling naar functie van die energiestromen.
- Alle omzettingen naar andere energiedragers.
- Energieverbruik van vervoer dat onderdeel is van de bedrijfsmiddelen van de onderneming zelf of wordt geacht te behoren bij de bedrijfsvoering.

Op basis van het onderzoek en de bovenstaande gegevens wordt een Energie Efficiëntie Plan (EEP) opgesteld.

Energieaudit voor non-profit

Is mijn zorginstelling of onderwijsinstelling auditplichtig?

U bent als instelling auditplichtig als u voldoet aan de auditvoorwaarden en een economische activiteit uitvoert. Als bij een onderwijsinstelling bijvoorbeeld naschoolse opvang of bedrijfsopleidingen worden aangeboden, is er al sprake van een economische activiteit.

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Lianne Boerman-van Wijngaarden
Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail:
l.boerman@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Al onze diensten

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam