Uw CO2-emissie in kaart."

CO2-footprint

Kennis van uw totale CO2-emissie is het startpunt om CO2-reductie en kostenbesparing te realiseren.

Steeds meer organisaties worden geconfronteerd met vragen over de totale CO2-emissie. Wij brengen deze CO2-footprint in kaart.

Op basis van de CO2-footprint kunnen stappen gezet worden om de CO2-emissie van uw organisatie te verlagen. Een verlaging van de CO2-emissie heeft tevens een kostenverlaging tot gevolg.

CO2-footprint

CO2-footprint voor non-profit

De CO2-footprint is noodzakelijk om uw CO2-reductiebeleid te kunnen toetsen.

Meer dan veertig organisaties, waaronder de overheid, ondertekenden in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. De CO2-footprint is het instrument om te kunnen beoordelen hoe uw organisatie er voor staat.

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Lianne Boerman-van Wijngaarden
Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail:
l.boerman@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Al onze diensten

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam