Zonnepanelen of een andere energiebesparende maatregel?

De SDE+ subsidie voorjaar 2016 is gesloten. In totaal is de subsidieregeling meer dan twee maal overschreven. Ruim 90% van alle aanvragen betreft zonne-energie. Hoe komt het toch dat deze vorm van duurzame energieopwekking zo in de belangstelling staat? Is een zonnepaneel de ultieme vorm van energiebesparing of zijn er betere alternatieven?

Veel bedrijven willen op de één of andere manier energie besparen. De doelstelling is om de kosten van energie te verlagen. De gedachte gaat dan heel vaak direct uit naar zonnepanelen. De meest gebruikte beweegreden is dat de elektriciteitskosten hierdoor omlaag gaan. En inderdaad, zonnepanelen leveren een bijdrage aan het verlagen van de energierekening. Het rendement over een periode van 15 jaar is daarnaast beter dan het rendement op de bank en ga zo maar door. Eigenlijk lijkt het dan ook of je als eindgebruiker niet achter kunt blijven.

Hoewel wij iedere vorm van energie besparen of duurzame energieopwekking toejuichen, willen wij bij deze ontwikkeling een kanttekening zetten.

Wat van belang is, is het uiteindelijke rendement (of terugverdientijd) van een energiebesparende maatregel. Om een dergelijke vraag goed te kunnen beantwoorden, is het van belang alle ins en outs in kaart te brengen. Zijn er al meerdere maatregelen uitgevoerd? Hoe is stand van zaken is met betrekking tot (groot) onderhoud? Hoe zien de leveringscontracten van gas en elektriciteit eruit? Zo kunnen we nog wel een aantal zaken noemen die een goede afweging over de meest rendabele energiebesparende maatregel beïnvloeden.

Zonnepanelen of een andere energiebesparende maatregel

Wat goed is voor uw "buurman" is niet altijd goed voor u.

Nu denkt u natuurlijk dat de verschillen niet zo groot kunnen zijn en dat wat goed is voor "uw buurman" ook goed is voor u. Helaas moeten we u hierin toch teleurstellen. Wij komen bijvoorbeeld situaties tegen waarbij de eindgebruiker zonnepanelen wil gaan toepassen terwijl een besparing op het gasverbruik een veel hoger rendement oplevert. In andere situaties is dit juist weer omgekeerd.

Indien u als eindgebruiker een goede start wilt maken, is het van belang om eerst een energieonderzoek uit te laten voeren. Het resultaat van een dergelijk onderzoek is dat u alle mogelijke besparingen met de berekende terugverdientijd in kaart heeft. Van iedere maatregel zijn de voor- en nadelen bekend. Ook heeft u direct duidelijkheid of een energiebesparende maatregel in uw situatie wel uitgevoerd kan worden.

Als u daarna daadwerkelijk aan de slag gaat met energiebesparing, kan er, in een aantal situaties, subsidie aangevraagd worden voor de kosten van het onderzoek.

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam