Verscherpt toezicht Informatieplicht Energiebesparing ondanks coronacrisis 

Ondanks de huidige situatie rondom het coronavirus worden binnenkort in de regio Zuid-Holland Zuid door de Unit Integraal Toezicht A van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid brieven verstuurd naar bedrijven en instellingen die onder de Informatieplicht Energiebesparing vallen.

Het betreft de bedrijven en instellingen waar nog geen rapportage energiebesparende maatregelen van is ontvangen. In het schrijven wordt aangegeven dat bedrijven en instellingen binnen vier maanden na de verzenddatum van de brief alsnog moeten voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing.

Vanuit de regio’s Rotterdam, Groningen, Nijmegen, Zaltbommel en Utrecht hebben wij via onze relaties al soortgelijke berichten ontvangen. Of andere regio’s volgen is ons niet bekend.

Wet Milieubeheer

De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen al vanaf de 90-er jaren werk te maken van de zorgplicht energiebesparing. In het kort komt het er op neer dat u bij een energieverbruik van 50.000 kWh (ingekochte elektriciteit vermeerderd met de opgewekte energie) en/of 25.000 m³ gas de voor uw branche erkende maatregelen of de maatregelen met een terugverdientijd tot vijf jaar uit moet voeren. De handhaving ligt bij het bevoegd gezag. In het verleden kwam het er op neer dat het bevoegd gezag langs organisaties ging om te kijken of er invulling aan deze wet was gegeven.

Informatieplicht Energiebesparing

In juli 2019 is de handhaving eenvoudiger geworden. De Informatieplicht Energiebesparing is van kracht geworden. Ieder bedrijf of instelling die moet voldoen aan de zorgplicht energiebesparing is verplicht het bevoegd gezag te informeren over de stand van zaken aangaande de energiebesparende maatregelen. U dient aan te geven of de erkende maatregelen zijn uitgevoerd of niet. Ook dient u aan te geven wanneer u de maatregelen, die nog niet zijn uitgevoerd, gaat uitvoeren.

U kan gedwongen worden om energiebesparende maatregelen uit te voeren.

Het bevoegd gezag kan op basis van de door u ingevulde gegevens verder handhaven en u dwingen maatregelen uit te voeren. Of de Omgevingsdienst ook inderdaad gaat handhaven, moeten we afwachten. Maar waarom zou je anders een dergelijke brief gaan sturen? Kortom ….. uw onderneming kan tijdens deze coronacrisis voor een andere uitdaging komen te staan. Investeren in energiebesparing op een moment dat veel ondernemingen bezig zijn met overleven.

Een lichtpuntje aan de horizon

Er is een lichtpuntje aan de horizon. Uit onze ervaring weten wij dat er onder bepaalde omstandigheden afgeweken kan worden van de verplichte uitvoering van erkende maatregelen, waardoor u maatregelen niet of niet direct hoeft uit te voeren. Maar hoe komt u er achter wat wel en niet moet?

“Wij inventariseren uw pand op afstand en beperken uw investeringen”

Inventarisatie op afstand

Inventarisatie op afstand en geen of beperkte investeringen

Tienmorgen Advies kan uw pand inventariseren en alles in kaart brengen. Normaal gesproken komen we bij u langs. Op dit moment doen we dit net even anders. Wij inventariseren uw pand vanuit ons kantoor met uw hulp. Zo kunnen we de inventarisatie uitvoeren conform de richtlijnen van het RIVM. Op basis van de inventarisatie stellen wij een rapportage op met daarin de stand van zaken aangaande de energiebesparende maatregelen.

In onderling overleg met u stellen wij een duidelijk plan van aanpak op waarin we per maatregel aan gaan geven of en wanneer u deze gaat uitvoeren. Maatregelen die (nog) niet worden uitgevoerd, worden voorzien van een onderbouwing. U bepaalt uiteindelijk of u en op welk moment u in een maatregel investeert.

Wij kunnen ons voorstellen dat u op dit moment het liefst helemaal niets investeert. Tienmorgen Advies zal u daarbij adviseren of een en ander binnen de wettelijke mogelijkheden ligt. Door dit plan van aanpak worden extra kosten vermeden en kunt u de investeringskosten (voorlopig) zo laag mogelijk houden

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen? Neem gerust contact op.

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam