Ook u moet energie besparen.... maar hoe voorkomt u financiële tegenvallers?

Veel ondernemingen willen energie besparen. Een verkeerde start kan echter veel extra kosten met zich meebrengen. Ook is met het uitvoeren van een aantal energiebesparende maatregelen nog niet voldaan aan de wettelijke zorgplicht energiebesparing en de verplichte labelverbetering.

In een wereld waarin de fossiele brandstoffen schaarser worden en ondernemingen zich meer bewust worden van de invloed van de onderneming op het milieu staat duurzaam ondernemen en energiebesparing steeds hoger op de prioriteitenlijst. Veel bedrijven plaatsen ledverlichting en zonnepanelen. Dagelijks krijgen wij vragen over deze producten. Als we verder doorvragen, blijkt dat de onderneming meestal gedreven wordt door de wil om energie te besparen. Ledverlichting en zonnepanelen zijn de eerste besparingsmogelijkheden die ondernemingen kunnen bedenken.

Maar is dit wel de juiste methode om met energiebesparing te beginnen? Inderdaad energie in plaats van elektriciteit. Tienmorgen Advies weet dat er niet alleen bespaard kan worden op het elektriciteitsverbruik maar ook op het gasverbruik. Ook is het aantal energiebesparende mogelijkheden met een terugverdientijd van vijf jaar veel groter dan ondernemingen in eerste instantie verwachten.

In het Activiteitenbesluit Milieubeheer wordt aangegeven dat alle maatregelen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar of de voor uw branche erkende maatregelen uitgevoerd moeten worden. Dit geldt voor ondernemingen met een verbruik van meer dan 25.000 m³ of 50.000 kWh per jaar.

Per medio 2019 heeft u een meldingsplicht. U moet aangeven wanneer u deze verplichte maatregelen gaat uitvoeren. Wat nu als u al ledverlichting en zonnepanelen heeft aangeschaft en niet alle verplichte maatregelen heeft uitgevoerd/ingepland? U heeft dan niet voldaan aan de zorgplicht energiebesparing en kan gedwongen worden om de verplichte maatregelen alsnog uit te voeren. Helaas kan iedereen een Euro maar één keer uitgeven. Hoe moet uw onderneming verder?  

Met alleen voldoen aan het Activiteitenbesluit Milieubeheer bent u er nog niet.

En als u als ondernemer dan denkt dat u eindelijk alles onder controle heeft, komt er nog een andere wetgeving om de hoek. Per 2023 moeten namelijk alle kantoren met een vloeroppervlakte van 100 m² of meer energielabel C of beter hebben. Natuurlijk hebben erkende maatregelen invloed op het label. Hoe ouder het pand hoe meer aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.

Dan hebben we het nog niet gehad over de energiecontracten. Laten die een grote energiebesparing wel toe? Is er een afnameverplichting? Ook als het contract de energiebesparing toe laat, kan een contract aangepast worden en wordt er meer rendement uit de energiebesparende maatregel gehaald.

En wat te denken van subsidiemogelijkheden. Er zijn zeer veel regelingen die de totale investering verlagen.

Wij realiseren ons dat we nu meer vragen oproepen dan antwoorden geven. Energie besparen doe je er niet even bij maar vraagt om aandacht.

Zorgplicht enertgiebesparing

Wilt u voldoen aan de verplichte energiebesparing en geen financieel risico lopen?

Wij kunnen u op weg helpen.

Tienmorgen Advies kan door middel van een energieonderzoek de maatregelen in kaart brengen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de terugverdientijd maar ook naar subsidiemogelijkheden en de voor- en nadelen van iedere maatregel. In overleg met u wordt een plan van aanpak opgesteld.

Daarnaast brengen wij alle maatregelen in kaart die nodig zijn voor een beter energielabel.

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam