Tienmorgen Advies over energieverbruik en energieopwekking

Heeft uw gebouw van meer dan 100 m2 geen Energielabel C of hoger? Dan mag het vanaf 2023 niet meer worden gebruikt. En vanaf datzelfde jaar vervalt de huidige salderingsregeling voor zonnepanelen. Hoe hiermee vanaf 2023 wordt omgegaan is nog onbekend, waardoor het rendement zomaar kan veranderen. Maar ach, dat is pas over 3,5 jaar. Heeft u het nog scherp?

Het blijft een terugkerende uitdaging voor ondernemers: steeds voldoen aan de wetgeving op het gebied van duurzaamheid. Juist omdat hier steeds weer innovatieve maatregelen voor komen, schaaft en verandert de wetgever of het een lieve lust is. ‘Het vergt een vooruitziende blik om ervoor te zorgen dat ondernemers op het juiste moment de juiste investeringen doen’, zegt Edwin Boerman van Tienmorgen Advies erover.

Energiebesparing en saldering  

Dat geldt ook voor de veranderingen die per 2023 voor kantoren ingaan. ‘De strengere eisen die vanaf 1 januari 2023 gelden maken dat ondernemers steeds meer bewust bezig moeten zijn met energiegebruik. Zowel bij bestaande bouw als nieuwbouw zijn er uitdagingen. Vaak is men zich wel goed bewust van de geldende wetten, maar blijft het lastig om precies te bepalen welke maatregelen moeten worden toegepast, wat de juiste volgorde is en waar subsidies voor zijn. Zo zie ik in de praktijk regelmatig dat men enthousiast aan de slag gaat met het plaatsen van zonnepanelen. Maar die vallen helemaal niet onder de erkende maatregelen binnen het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Bovendien moet ook nog worden voldaan aan de daarbij geldende informatieplicht. Én als er teveel wordt opgewekt gaat de ondernemer weer te veel terugleveren. Dat kan na 2023 nog in de papieren lopen, want de vergoeding voor opgewekte energie wijzigde deze maand voor het eerst in een kostenpost. En dat betekent: straks misschien wel betalen voor opwekken van elektriciteit! Hoezo: rendement?’

Labelverbetering

Heeft uw bedrijf al een label C? Dan denkt u misschien “prima”! Maar ook hier geldt: niet alle maatregelen voor labelverbetering zijn erkende maatregelen. ‘Dus soms moet men nog steeds aan de slag met de erkende maatregelen. Ons advies is dan ook: combineer! Bekijk de zorgplicht energiebesparing, erkende maatregelen en labeling in een keer en ontdek welke maatregelen daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd.’

‘Bekijk eerst welke wet- en regelgeving er is. Bekijk ook de mogelijke subsidies. Zo kunt u voldoen aan de wet en krijgt u een net zo goed of zelfs beter pand.’

Hetzelfde geldt voor nieuwbouw. Om de juiste energieprestatie (EPC-waarde) te krijgen worden de erkende maatregelen vaak vergeten. Bij een betere isolatie van de schil heeft een ondernemer bijvoorbeeld al snel minder zonnepanelen nodig. Wilt u panden aankopen? Dan is dat vaak een lange termijnplanning waarbij je de verwachte onderhoudskosten meeneemt in de berekeningen. Maar ook de kosten voor het omlaag brengen van het energielabel en de erkende maatrgelen horen standaard onderdeel te zijn van een rendementsberekening. Edwin: ‘Wij geven in het aankooptraject advies over de kosten van investering met betrekking tot de labeling en de erkende maatregelen, zodat de ondernemer deze kan meenemen in de aankoopprijs. Kortom: er zijn veel verschillende situaties, veel mogelijke maatregelen, veel veranderende vereisten en veel innovatieve oplossingen. Alles bij elkaar een behoorlijk ingewikkelde materie. Bij Tienmorgen Advies zijn we hierin gespecialiseerd. We helpen bij het vinden van oplossingen en besparingen en adviseren graag over welke maatregelen u het beste kunt uitvoeren. We kijken naar wat er nodig is, wat het verbruik is en de hoeveelheid energie die u zelf kunt opwekken. Niets meer en niets minder.’

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen? Neem gerust contact op.

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam