Subsidies voor woningen en bedrijfspanden
Wegwijs in de wirwar van regels

Verbouwen, isoleren, renoveren, een warmtepomp of ledverlichting aanbrengen. Wie zijn woning of bedrijfspand verduurzaamt en energie wil besparen komt in aanmerking voor aantrekkelijke subsidies. Maar ja, de wereld van subsidies is groot en continu in beweging. Weet u precies welke subsidies er gelden? En wat blijft er nou eigenlijk onderaan de streep over? Tienmorgen Advies weet er alles van.

‘We zien dat in de praktijk veel subsidies niet aangevraagd worden. Ook te laat aanvragen, niet de juiste regeling hanteren of niet voldoende onderbouwen komt regelmatig voor. Hierdoor lopen eindgebruikers (een deel van) de subsidie mis. En dat is zonde.’

Het belang van goed advies

Als het aan Edwin Boerman, Tienmorgen Advies, ligt is dat verleden tijd voor de bedrijven die hen om advies vragen. ‘Wie een huis laat bouwen of een bouwproject start komt daarbij in aanraking met meerdere partijen. Al deze partijen vertellen over de mogelijke subsidies: de leverancier van producten geeft aan dat er subsidie is en geeft eventueel een link door naar één regeling. Dit is niet altijd de meest gunstige regeling. De installateur en aannemer geven gegevens van leveranciers door, maar de eindgebruiker moet er verder zelf in duiken. En de eindgebruiker? Die verzandt regelmatig in de wirwar aan regels en concludeert dat het waarschijnlijk toch niets zal opleveren. Onzin! Alleen de kennis ontbreekt. Bij Tienmorgen Advies hebben we de kennis wel in huis. Wij begeleiden daarom graag het hele subsidietraject, kiezen de ideale regeling en houden rekening met eventuele oversubsidie. Uiteraard op basis van no cure no pay.’

De mogelijkheden

‘Er zijn verschillende subsidies: Europees, nationaal, provinciaal, regionaal en gemeentelijk. Maar ook voor verschillende doelgroepen, zoals sportverenigingen, VvE’s, bedrijven en consumenten. En sinds kort is er weer een nieuwe regeling voor isolatie van bestaande woningen bij. Ook mogen subsidies soms gecombineerd worden. Zo kan het voorkomen dat een product via meerdere regelingen subsidiabel is. Daarbij gelden er bij elke subsidie andere voorwaarden. Met betrekking tot de periode van aanvragen bijvoorbeeld. Voorafgaand aan de investering of als alles al is gemonteerd en in bedrijf is. En welke kosten worden er dan vergoed? Sommige subsidies zijn er alleen voor de kosten van het product, andere voor het product en de arbeidskosten en weer anderen voor het product, de arbeidskosten en het onderzoek naar de energiebesparing. Maar ook zijn er subsidies die met name onderzoekskosten subsidiëren. Volgt u het nog? En alsof het nog niet genoeg is: oversubsidiëring is verboden. Bij een aantal subsidies volgt een zogenaamde Milieu Steunkader (MSK) toets. Hier wordt vastgesteld of er teveel subsidie is ontvangen. Met het risico dat u moet terugbetalen.’

Wat levert het op?

Om optimaal te profiteren van subsidie bekijkt Tienmorgen Advies welke regeling (of combinatie) het meeste oplevert. Edwin: ‘Dat doen we op drie vlakken: (1) productgericht, waarbij de minimale eisen van bijvoorbeeld verlichting en lichtsterkte per watt worden bekeken. (2) Resultaatgericht, waarbij de minimale besparing per geïnvesteerde euro wordt berekend. Ofwel: wat levert het werkelijk op? En (3) op basis van de vastgestelde verbetering. Hier gaat het niet om besparing, maar bijvoorbeeld om minimale isolatieverbetering van wanden t.o.v. de bestaande situatie. In alle gevallen gaat het daarbij om maatwerk. Elke situatie is uniek en vereist onderzoek alvorens we een goed advies kunnen uitbrengen. Maar ook na ons advies blijven we in beeld. We onderhouden eventuele wijzigingen en attenderen onze klanten hierop. Kortom: leg uw plannen of wensen bij ons neer en wij kijken, rekenen en adviseren tot er (waar mogelijk) een optimale besparing onder de streep overblijft. En de bedragen voor de subsidies kunnen echt oplopen. Zonde om te laten liggen dus!’

“Wij vragen subsidies aan op het gebied van energiebesparing, milieu en innovatie.”

Ter illustratie:
Bij een garage werd er een elektrische deur tussen de werkplaats en de showroom geplaatst. Op het eerste gezicht is hier geen regeling voor. Echter bouwkundige voorzieningen die energiebesparing opleveren kunnen subsidie opleveren, mits de besparing per geïnvesteerde euro binnen een bandbreedte valt. Dit was hier de situatie zodat we ongeveer 12% van de aanschafprijs als subsidie konden krijgen.

Tienmorgen Advies begeleidt het subsidietraject: we vragen uw subsidie op het juiste moment aan, we benutten de meest ideale regeling of combinatie van regelingen en stellen alle benodigde rapportages op. Alles op basis van no cure no pay. 

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen? Neem gerust contact op.

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam