Subsidiemogelijkheden voor nieuwbouw en renovatie

De wetgeving op het gebied van energieprestatie van gebouwen is sterk aangescherpt. Nieuwe  gebouwen dienen steeds minder energie te verbruiken. Over vier jaar dienen we zelfs bijna energieneutraal te bouwen. Door de hogere energieprestatie wordt het gebruik van duurzame technieken en de daarbij behorende subsidieregelingen steeds vanzelfsprekender.

Waar een gebouw tot vijf jaar terug gebouwd werd met een c.v. ketel en radiatoren zien we steeds meer situaties waar warmtepompen met vloerverwarming zijn intrede doen. Ook zonneboilers en zonnepanelen worden steeds gebruikelijker. Deze technieken zullen het energiegebruik van gebouwen steeds verder terugdringen. De kosten voor het gebruik van energie zullen hierdoor teruglopen.

Subsidiemogelijkheden nieuwbouw en renovatie

Voor veel prodcuten zijn subsidieregelingen van kracht

Wat veel eindgebruikers niet weten of niet voldoende weten is dat voor veel producten subsidieregelingen van kracht zijn.

Nu verwacht u natuurlijk dat uw installateur, architect en/of aannemer u over alle subsidies inlicht. In de praktijk blijkt echter dat het voor deze partijen bijna onmogelijk is om alle regelingen op een rij te zetten. Zelfs de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft op haar site het volgende aan:" Het is geen sinecure om alle subsidieregelingen op een rijtje te krijgen."

Wij adviseren u alle subsidiemogelijkheden in kaart te laten brengen. Tienmorgen Advies kan u hierin ondersteunen. Tevens beoordelen wij welke regeling of combinatie van regelingen het meeste voordeel oplevert. Vanzelfsprekend kunnen wij de subsidieaanvraag geheel voor u verzorgen.

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam