Strengere controle op de zorgplicht energiebesparing

De media staat de laatste maanden vol met het thema energiebesparing en CO₂-reductie.
Onze totale besparing blijft ver achter bij de ambitie die is uitgesproken in het Energieakkoord. Er moet volgens de politiek nu echt wat gaan veranderen. Als eerste stap wordt de controle op de zorgplicht energiebesparing strenger. Wat betekent dit voor uw onderneming?

In de jaren 90 is de Wet Milieubeheer van kracht. In deze wet, die inmiddels Activiteitenbesluit Milieubeheer wordt genoemd, is de zorgplicht energiebesparing opgenomen. Deze zorgplicht is als volgt vastgesteld.

Als uw onderneming meer dan 25.000 m³ of 50.000 kWh verbruikt, bent u verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijf jaar uit te voeren. Bij een verbruik groter dan 75.000 m³ of 200.000 kWh wordt deze zorgplicht door Milieudiensten gecontroleerd.

In de praktijk blijkt dat de controle van de zorgplicht nog te verbeteren valt. In de krant van afgelopen week werd zelfs door de politiek geconcludeerd dat het Activiteitenbesluit Milieubeheer de wet is die het slechtst wordt nageleefd. Deels komt dit door onbekendheid. Ook zien wij in de praktijk bij ondernemers een afwachtende houding.

Gelijktijdig met deze constatering is aangekondigd dat deze situatie moet veranderen. Nederland haalt de doelstellingen op het gebied van CO₂-reductie niet en zoekt naar andere mogelijkheden om CO₂-emissie te reduceren terwijl er een wet is die CO₂-reductie verplicht. De aankondiging van een strengere handhaving van het Activiteitenbesluit lag dan ook voor de hand. Het is dan ook niet de vraag of uw bedrijf gecontroleerd gaat worden maar wanneer.

Natuurlijk kan u afwachten tot er een controle plaatsvindt. Bij een controle zal de controlerende instantie dan een volledig energieonderzoek verlangen met energiebalansen enzovoort. Ook zal er een plan van aanpak moeten worden overlegd. Op dat moment bent u in feite niet meer de regisseur over uw investeringen. U moet alle maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijf jaar en alle erkende maatregelen uit uw branche binnen een korte termijn gaan uitvoeren. De Milieudiensten kunnen dit afdwingen door zelfs een dwangsom op te leggen.

Het is veel gunstiger om alle energiebesparende maatregelen nu al in kaart te brengen. Op basis van de gesignaleerde besparingen kan een plan van aanpak opgesteld worden. U bepaalt op welk moment u in een maatregel investeert. Leidend hierbij kan bijvoorbeeld de terugverdientijd van iedere maatregel zijn. Ook gepland (groot)onderhoud of vervanging kan hierin meegenomen worden. Als u dit plan van aanpak kunt overleggen, is dit meestal voldoende voor de Milieudienst.

Wij kunnen ons voorstellen dat u als ondernemer denkt:” Weer extra kosten door één of andere wet.” Op dit moment zijn er echter subsidieregelingen van kracht waardoor de kosten voor het energieonderzoek lager uitvallen. Hoelang dergelijke subsidieregelingen nog bestaan en wanneer het subsidiebudget is uitgeput, kunnen wij u niet aangeven. Wat we wel verwachten is dat als de controles vaker worden uitgevoerd en meerdere ondernemers een onderzoek moeten doen, dit zeker gevolgen zal gaan hebben voor deze subsidieregelingen.

Ons advies is dan ook blijf als ondernemer zelf aan het roer en wacht niet te lang met het uitvoeren van een energieonderzoek. Alleen zo houdt u de kosten voor de zorgplicht energiebesparing beperkt en bepaalt u wanneer en hoeveel er geïnvesteerd wordt in energiebesparende maatregelen. 

Zorgplicht enertgiebesparing

Wilt u de controle op uw uitgaven houden en voldoen aan de zorgplicht energiebesparing?

Wij kunnen u op weg helpen.

Tienmorgen Advies kan door middel van een energieonderzoek de maatregelen in kaart brengen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de terugverdientijd maar ook naar subsidiemogelijkheden en de voor- en nadelen van iedere maatregel. In overleg met u wordt een plan van aanpak opgesteld. Niet alle gesignaleerde maatregelen zullen dan uitgevoerd moeten worden. De ervaring leert dat Milieudiensten bij een goede onderbouwing waarom een maatregel (nog) niet wordt uitgevoerd hier begrip voor tonen. Zeker als een onderneming aantoont dat de zorgplicht energiebesparing serieus wordt genomen.

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam