Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Veel bedrijven zijn bewust bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Er wordt gekeken naar energiebesparing, afvalscheiding en personeelsbeleid. De vraag die wij vaak krijgen is hoe ondernemingen het MVO-beleid goed kenbaar kunnen maken.

In de praktijk zijn dan vaak de volgende stappen al doorlopen. Het MVO-beleid is (deels) in kaart gebracht en beschreven. De website van de onderneming is al voorzien van een prachtige tekst die het MVO-beleid kort beschrijft. Vanzelfsprekend wordt er binnen de organisatie bij iedere beslissing aandacht besteed aan MVO. Waarom zien potentiele klanten de meerwaarde dan niet? Uit onze ervaring blijkt dat potentiele klanten overspoelt worden met thermen als duurzaam en MVO. Langzaamaan worden deze thermen een containerbegrip waarvan de inhoud onduidelijk is.

De onderneming heeft echter wel degelijk inhoud gegeven aan MVO. De volgende stap dient zich dan vaak aan. Er wordt nagedacht over een vorm van certificering. Men duikt in de wereld van de MVO-zelfverklaring, MVO-Prestatieladder, CO₂-Prestatieladder, CO₂-footprint, Green Key, Q-MVO, MVO-wijzer, MVO-certificaat, Green Award, Fira, enzovoort en komt tot de ontdekking dat hier weinig eenduidigheid is.

Veel normen maar hoe moet ik nu verder?

De meeste van deze normen vinden hun oorsprong in de ISO 26000 maar daar houdt de overeenkomst vaak op. Er zijn normen die werken met certificeringen via een onafhankelijk instituut of via een stichting en er zijn normen die geen certificering kennen. Kortom reden genoeg om door de bomen het MVO-bos niet meer te zien.

Welke norm het beste bij uw onderneming past, hangt van veel factoren af. Tienmorgen Advies kan uw onderneming begeleiden in de keuze van de voor uw onderneming meest optimale normering en uw onderneming voorbereiden op een eventuele certificering. Daarbij wordt vanzelfsprekend ook de zichtbaarheid voor uw klanten meegenomen.

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam