Ligt uw (verplichte) plan van aanpak voor energiebesparing al klaar?

De media staat de laatste maanden bol van het thema energiebesparing en CO₂-reductie. Onze totale besparing blijft ver achter bij de ambitie die is uitgesproken in het Energieakkoord. Er moet volgens de politiek nu echt wat gaan veranderen. Voor het eerst wordt gesproken over verplichte energiebesparing. Maar wat betekent dit voor u als ondernemer?

Om hierop antwoord te geven, is het eerst van belang om de huidige wetgeving kort toe te lichten. Er is uiteindelijk al deels sprake van een verplichte zorgplicht energiebesparing voor bedrijven. Als uw onderneming meer dan 25.000 m³ of 50.000 kWh verbruikt, bent u verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijf jaar uit te voeren. Bij een verbruik groter dan 75.000 m³ of 200.000 kWh wordt deze zorgplicht door Milieudiensten gecontroleerd. Bij grote organisaties (meer dan 250 FTE of een jaaromzet van meer dan 50 miljoen Euro en een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen Euro) dient een Energieaudit uitgevoerd te worden die niet alleen naar de gebouwen kijkt maar ook naar vervoer. De rapportage van de Energieaudit dient opgestuurd te worden naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Kortom, hoe groter uw verbruik of uw organisatie, des te strenger is de bestaande wetgeving en controle.

In de praktijk blijkt dat de controle van de zorgplicht nog te verbeteren valt. Veel bedrijven zijn nog niet geconfronteerd met een controle van de Milieudienst. Hierdoor ontstaat bij bedrijven een tweedeling. Een aantal bedrijven maakt geen werk van energiebesparing en wachten af totdat de Milieudienst op de stoep staat. Andere bedrijven investeren in een aantal maatregelen zoals zonnepanelen of ledverlichting. Zij vinden dat zij daarmee voldoende hebben bespaard. Kortom ..... we wachten massaal af.

Door dit afwachten worden de doelstellingen van Nederland niet gehaald. De politiek heeft al deels ingegrepen. Er zijn meer controleurs opgeleid. Dit moet zorgen voor een strengere handhaving van de zorgplicht. Ook wordt er steeds meer gesproken over verplichte energiebesparing. De vraag is dan ook niet of maar wanneer uw bedrijf gecontroleerd gaat worden en u verplicht wordt te investeren in energiebesparing.

Plan van aanpak energiebesparing

Een controle van de milieudienst

Bij een controle komen allicht maatregelen aan het licht die zich binnen vijf jaar terugverdienen, zelfs al heeft u al maatregelen uitgevoerd. Uw onderneming moet dan investeren in energiebesparing terwijl dit niet in de planning zit. Een en ander brengt (extra) kosten met zich mee op een ongelegen moment

Het is veel gunstiger om alle energiebesparende maatregelen nu in kaart te brengen. Op basis van de gesignaleerde besparingen kan een plan van aanpak opgesteld worden. U bepaalt op welk moment u in een maatregel investeert. Leidend hierbij kan bijvoorbeeld de terugverdientijd van iedere maatregel zijn. Ook gepland (groot)onderhoud of vervanging kan hierin meegenomen worden. Door dit plan van aanpak worden extra kosten vermeden en kunt u de investeringskosten meenemen in uw begroting.

Tienmorgen Advies kan voor u de maatregelen in kaart brengen en in overleg met u een plan van aanpak opstellen.

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam