Is uw schoolgebouw volgens RIVM richtlijnen coronaproof?

De scholen zijn inmiddels weer open. Allerlei maatregelen om het verspreiden van het coronavirus tegen te gaan zijn genomen. Over de verspreiding van het virus door middel van aerosolen (virusdeeltjes in de ventilatielucht) is nog veel onduidelijk. Er worden hiernaar diverse onderzoeken uitgevoerd. Het RIVM heeft inmiddels richtlijnen voor ventilatie opgesteld. Ook is het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Dat we de verspreiding van het coronavirus serieus moeten nemen behoeft geen verdere toelichting. Voor scholen is er een verplichting van kracht om voor 1 oktober 2020 inzicht te krijgen in de stand van zaken aangaande de ventilatie van het schoolgebouw.

Het LCVS heeft begin september 2020 alle schoolbesturen een brief gestuurd over deze verplichting. Wat betekent dit voor u?

U moet voor 1 oktober 2020 aangeven of uw ventilatie voldoet.
 Als uw installatie niet voldoet moeten er maatregelen genomen worden.
Personeel en leerlingen moeten voor 1 oktober 2020 op de hoogte gebracht worden over de huidige staat van de ventilatie.

Een gigantische uitdaging voor alle scholen in Nederland. Controle van uw ventilatiesysteem is uiteindelijk niet uw dagelijks werk. Dit vergt inzet van experts.

Tienmorgen Advies ontwerpt installaties op het gebied van verwarming, koeling en ventilatie en mag zich dan ook expert noemen op deze vakgebieden. Als expert kunnen wij u ondersteunen met het beoordelen van uw ventilatie. Wij kunnen u onder andere antwoord geven op de volgende vragen:

Is de ventilatiehoeveelheid toereikend?
Wordt de CO2-grenswaarde in lokalen niet overschreden?
Werkt de installatie naar behoren?
Welke risico’s zijn er in het schoolgebouw aanwezig?
Welke (eenvoudige) maatregelen kunnen we treffen om de risico’s te beperken?
Hoe kunnen we gevaarlijke situaties tijdens gebruik gaan signaleren?

Laat ons uw schoolgebouw beoordelen zodat u de stand van zaken en risico’s in kaart heeft. Met elkaar kunnen we onnodige risico’s voor personeel en leerlingen vermijden.

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen? Neem gerust contact op.

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam