Informatieplicht Energiebesparing:
hoe gaat u hiermee verder?

Natuurlijk hoort u radioreclames en leest u artikelen op internet. Ook het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stuurt inmiddels brieven.  Het kan dan ook niet anders of u weet dat uw onderneming moet voldoen aan de Wet Milieubeheer en de Informatieplicht energiebesparing. Een eenvoudige invuloefening die aan het bevoegd gezag inzichtelijk maakt welke erkende energiebesparende maatregelen u wel en niet heeft uitgevoerd. Maar hoe gaat u verder nadat u aan de informatieplicht heeft voldaan?

Eigen verantwoordelijkheid

Het lijkt eenvoudiger dan het is, vertelt Edwin van Tienmorgen Advies. ‘Met een SBI-code zien ondernemers bij welke branche zij thuis horen. En welke maatregelen op het bedrijf van toepassing zijn. Ook moet er een lijst worden ingevuld om de milieudienst zélf te informeren over de status van de energiebesparingen, via het eLoket van RVO.nl. Niet zo moeilijk toch? Maar in de praktijk roept het vaak vragen op als:

Wat als de SBI afwijkt van de werkelijke werkzaamheden?

Wat als bij berekening van de terugverdientijd blijkt dat deze langer is dan 5 jaar (het uitgangspunt van de zorgplicht energiebesparing)?

Wat als er al heel veel aan energiebesparing gedaan is d.m.v. bijvoorbeeld zonnepanelen en ledverlichting, maar u niet weet of alle erkende maatregelen zijn uitgevoerd?

Wat als u niet voldoet aan de informatieplicht?

 Wat als u niet kunt investeren in energiebesparende maatregelen?

Hoe weet ik welk type inrichting (A, B of C) we volgens de Wet Milieubeheer zijn?

 Geen gekke vragen, vinden wij bij Tienmorgen Advies. Want ook al geeft de site van RVO duidelijk inzicht: het is nogal veel. En dat zorgt voor verwarring of onduidelijkheid. Wij weten wij er alles van en helpen u op weg.’

Maatwerk

Maar met alleen het invullen van de maatregelenlijst bent u er niet. ‘Sterker nog: dan begint het pas!’ vervolgt Edwin. Maar wat wordt de procedure nadat iedereen de maatregelen heeft doorgegeven? ‘Het bevoegd gezag gaat alle lijsten downloaden en controleert of de maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Zo niet, dan komt de vraag wanneer ondernemers wél alles gaan uitvoeren. Wil men dus aan de wet voldoen, dan moeten de ondernemers met maatregelen aan de slag. Ook daar komen wij graag in beeld. Tienmorgen Advies is gespecialiseerd in de duurzame energietransitie. We bieden technologische toepassingen die het ondernemers vergemakkelijken. Ook over de Informatieplicht en de uitvoering van maatregelen adviseren wij graag. We kijken bijvoorbeeld naar de te nemen of genomen maatregelen, maar ook naar de terugverdientijd, subsidiemogelijkheden en het groot onderhoud van het pand. Of bijvoorbeeld op welke momenten men het beste zaken kan implementeren. Dat oplossingsadvies is altijd maatwerk.’

‘Wij gaan na wat het beste plan van aanpak is om met een zo laag mogelijke investering toch te voldoen aan de wet.’

Plan van aanpak

‘Bij Tienmorgen Advies bieden we een stappenplan voor een duurzame(re) bedrijfsvoering. Te beginnen met monitoring en bewaking. Wij lopen niet zomaar een rondje door het pand en vinken de te nemen maatregelen af om deze vervolgens alleen maar netjes te melden via RVO.nl. We berekenen de terugverdientijden en stellen in overleg een plan van aanpak op. Zo weet de ondernemer waar hij aan toe is en kan gestructureerd aan de slag. Wij helpen daarbij ook nog door bijvoorbeeld subsidies aan te vragen, producten met elkaar te vergelijken en de besparing te controleren (door middel van monitoring en bewaking). Monitoring en bewaking is namelijk één van de erkende maatregelen die ondernemers in acht moet nemen. Niet beperkt tot het opstellen van verbruiks- en rendementsgrafieken, men moet ook echt ingrijpen.’

Monitoring en bewaking

‘Best een uitdaging? Met onze hulp niet. De monitoring en bewaking nemen wij graag uit handen. Met realtime inzicht dat elke 5 seconden data doorgeeft houden wij het verbruik continu in de gaten. Ook kunnen we vaststellen of energiebesparende maatregelen dat opleveren wat beloofd wordt. Naast energie kunnen we ook CO2, temperaturen en andere zaken meten. En hier direct op (bij)sturen. Vanzelfsprekend beperken we ons niet tot de hoofdmeters, maar kunnen grotere verbruikers ook apart gemeten worden. Wij signaleren en trekken aan de bel, zonder omkijken en toch met een volledig rendement. En de ondernemer? Die levert een dichtgetimmerd plan aan waarmee de Milieudienst buiten de deur blijft. Zo blijft elke ondernemer zelf de baas over de uitgaven.’

 Heeft u na het lezen van dit artikel vragen? Neem gerust contact op. Bijvoorbeeld voor de quickscan informatieplicht, het energieonderzoek en monitoring en bewaking om weer verder te kunnen.

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam