Hoog energieverbruik en klimaatklachten door klimaatinstallaties

Uit onze ervaring blijkt dat veel klimaatinstallaties niet goed staan ingesteld. Hierdoor wordt het energieverbruik onnodig hoog en ontstaan klimaatklachten. In alle gebouwen is een klimaatinstallatie aanwezig. Soms bestaat deze uit een eenvoudige c.v-ketel met radiatoren. In andere situaties is sprake van een uitgebreide koel- en verwarmingsinstallatie. In alle situaties is het doel om het binnenklimaat te optimaliseren met een zo laag mogelijk energieverbruik. Dat dit nog niet zo eenvoudig is, blijkt wel uit de praktijk.

Op de voorpagina van de krant stond de volgende kop: "Airco kantoor vaak fout afgesteld". Hierbij werd aangegeven dat 73% van de werknemers klaagt over het binnenklimaat. Hoe kan het toch dat een dergelijke slechte score voor een van de meest elementaire installaties is ontstaan? Natuurlijk, 100% tevreden werknemers is niet mogelijk. Onderzoeken wijzen uit dat bij een optimaal ingestelde installatie er nog altijd ongeveer 5% klagers zullen blijven. Dit is te wijten aan het verschil in personen. Zo hebben gemiddeld gezien vrouwen het eerder koud dan mannen. Ook de soort werkzaamheden en psychische factoren hebben invloed op het welbevinden. Toch kan het, met deze wetenschap in ons achterhoofd, niet zo zijn dat drie van de vier personen klachten ondervinden.

Hoog energieverbruik klimaatinstallaties

De oorzaak van deze klachten

De oorzaak van deze klachten is vaak te vinden in de inregeling van de installaties. Een juiste inregeling zorgt er voor dat de verwarming en/of koeling op het juiste moment aan gaat. Ook de inblaastemperatuur van de verse lucht en luchtsnelheden worden bepaald door de inregeling. Met name in de herfst en het voorjaar zien wij veel situaties waar koeling en verwarming tegen elkaar in staan te draaien. Het is duidelijk dat van een optimaal binnenklimaat dan geen sprake kan zijn.

Ook zien wij vaak dat getracht wordt om ontwerpfouten en gebrekkige regeltechniek door middel van een afwijkende instelling te compenseren. In de praktijk blijkt dat deze compensatie vaak het startpunt is van een volgende klimaatklacht. In alle situaties waar de inregeling niet correct is, is het energieverbruik van de installaties te hoog en zullen er klimaatklachten zijn.Door middel van een controlemeting kan Tienmorgen Advies het resultaat van de inregeling van de installaties beoordelen. Zaken zoals het temperatuurverloop in de verschillende ruimten, bedrijfstijden van de c.v.-ketel en dergelijke worden door de controlemeting tot in de details zichtbaar. Dit is de start van een definitieve oplossing van de klimaatklachten en het te hoge energieverbruik

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam