Hoe gaat u om met beperkingen in de teruglevering?

In 2020 is het totale vermogen van duurzame energie ten opzichte van 2019 volgens het CBS met 40% gestegen. Het elektriciteitsnet dreigt overbelast te raken. Netbeheerders dringen aan om de teruglevering verder aan banden te leggen. Ook is er aangedrongen om geen kabels meer aan te leggen om alle zonne-energie die ‘s zomers wordt opgewekt te transporteren maar te kiezen voor een afstemming op de gemiddelde productie. Wat heeft dit voor invloed op uw bedrijfsvoering en misschien ook wel voor uw woning? Wat zijn de financiële gevolgen en hoe kunt u omgaan met deze beperkingen?  Vragen waar wij in dit artikel antwoord op willen geven.

Dat in Nederland de situatie uit de hand dreigt te lopen, lijkt ons duidelijk. In delen van ons land is de teruglevering al aan banden gelegd. Dat de Nederlandse overheid de teruglevering verder zal moeten beperken, lijkt een kwestie van tijd. Maar hoe gaat u voorkomen dat u niet of minder teruglevert?

Tienmorgen Advies heeft met TiMoPlus een innovatieve technische oplossing in huis (een systeem wat in Duitsland al veelvuldig wordt toegepast). Met TiMoPlus kunt u de teruglevering automatisch beperken of voorkomen. Met TiMoPlus meet u de teruglevering en kan ingesteld worden wanneer automatische acties noodzakelijk zijn. U moet hierbij denken aan het in bedrijf stellen van warmtepompen, inschakelen van laadpalen, (in de toekomst) schakelen van accu’s/energieopslag, apparatuur inschakelen. Dit alles om het eigen verbruik te verhogen bij veel opgewekte elektriciteit. En wat als u dan nog teveel elektriciteit dreigt terug te leveren? Dan kan TiMoPlus automatisch overgaan tot de meest drastische maatregel… uw zonnepanelen terugregelen of zelfs uitschakelen.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor u nog een “ver van mijn bed show” is. Toch is het goed om nu al over oplossingen na te denken. Als u zonnepanelen aan gaat schaffen, is de meerinvestering voor TiMoPlus beperkt. Ook in het kader van de energiewetgeving is het in veel branches verplicht bij een totaalverbruik (ingekochte elektriciteit + opgewekte elektriciteit – teruggeleverde elektriciteit) van meer dan 50.000 kWh uw totaalverbruik te monitoren en te bewaken. TiMoPlus bewaakt alle energiestromen real time en kan u voorzien van alarmeringen bij te hoog verbruik of een defect van de zonnestroominstallatie. Dit alles in combinatie met het ingrijpen op de teruglevering maakt TiMoPlus het energiemanagementsysteem van de toekomst.

Bent u nog niet geheel overtuigd? TiMoPlus kan meer dan alleen energiestromen meten. Denk hierbij ook aan temperatuur en CO2. Ook hier kunnen weer alarmering ingesteld worden. Zo kunt u TiMoPlus aanvullend gebruiken voor de bewaking van de temperatuur in koel- en vriescellen (HACCP), legionella preventie en bewaking van het binnenklimaat waardoor bijvoorbeeld de kans op coronabesmettingen wordt verkleind.

Meer weten? Neem contact met ons op.

TiMoPlus meer dan  monitoring en bewaking

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam