Het elektriciteitsnet is overbelast. Wij hebben de oplossing!

In ruim ¾ van Nederland is het elektriciteitsnet in meer of mindere mate overbelast. Dat de overbelasting snel extreme vormen aanneemt, kunnen we zien als we de situatie van februari 2021 vergelijken met de laatst gepubliceerde situatie (april 2021). Door de massale opwekking van duurzame energie verslechtert de situatie per dag. Op steeds meer plaatsen in Nederland wordt de teruglevering aan banden gelegd. Hoe gaat u hiermee om? 

Dat dit een probleem is wat nog niet snel opgelost is, werd onder andere duidelijk in de uitzending van Nieuwsuur van 2 september 2021. Alliander gaf in deze uitzending zelfs aan dat consumenten hiervan de nadelen gaan ondervinden en dat teruglevering ook daar beperkt zal moeten worden. Er werd gesproken over een situatie die nog lang niet opgelost is.

Ook in het AD van 9 september 2021 werd de ernst aangegeven. Daarin geeft gemeente Dordrecht aan dat de huidige schaarste pas opgelost kan worden als de nieuwe verdeelstations in 2025 opgeleverd worden. 

Vergelijk overbelasting transportnet februari 2021 en april 2021

Transportschaarste Nederland

Maar wat zijn nu de gevolgen?

Steeds vaker zullen ondernemingen en (in de toekomst) consumenten een oplossing moeten vinden voor de teruglevering of moeten wachten met het plaatsen van zonnepanelen.

Voor bedrijven komt daar nog een uitdaging bij. Als er niet teruggeleverd mag worden, zal er ook geen subsidie meer aangevraagd kunnen worden.

Bij nieuwbouw van woningen en utiliteit moeten de BENG-eisen gehanteerd worden. Zonder zonnepanelen zijn deze BENG-eisen nauwelijks te realiseren. U moet voorkomen dat u investeert in zonnepanelen die niet of nauwelijks gebruikt kunnen worden.

Met het oog op de toekomst is het dus verstandig om zelf meer van de opgewekte energie te gebruiken. 

Maar hoe kunt u nu zoveel mogelijk gebruik maken van uw eigen opgewekte energie?

Wij hebben met TiMoPlus hiervoor een technische oplossing. Met TiMoPlus meet u de energiestromen. Ook kan ingesteld worden wanneer automatische acties noodzakelijk zijn.

U moet hierbij denken aan het (in)schakelen van warmtepompen, laadpalen, accu’s/energieopslag en overige energieverbruikers. Dit alles om uw elektriciteitsverbruik te verhogen bij veel opgewekte elektriciteit. Het resultaat hiervan is geen of een lagere teruglevering. 

En wat als u dan nog (te veel) elektriciteit dreigt terug te leveren terwijl dit van de netbeheerder niet mag? Dan kan TiMoPlus automatisch overgaan tot de meest drastische maatregel…uw zonnepanelen terugregelen of zelfs uitschakelen. Vanzelfsprekend gaat dit ten koste van het rendement van uw zonnepanelen maar voorkomt daarmee wel kosten vanwege teruglevering.

Buiten het regelen en schakelen van de energie kan de TiMoPlus nog veel meer. Om u persoonlijk meer van de mogelijkheden te kunnen vertellen, nodigen wij u uit op de Vakbeurs Energie, standnummer 06.B040. U kunt zich gratis registreren (tot uiterlijk 11 oktober 2021) via onderstaande link.

Bent u niet in de gelegenheid om de Vakbeurs Energie te bezoeken of heeft u vragen over uw specifieke situatie en wat TiMoPlus voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam