Goed advies voorkomt problemen in de toekomst.

Ventilatieklachten, klachten over het binnenklimaat en koudeklachten omdat de warmtepompinstallatie het pand niet warm krijgt, komen steeds vaker voor. Ook deze week kwamen weer twee artikelen in het nieuws.  Goed advies vooraf is de key tot succes. 

Veel gebouwen in Vijfheerenlanden voldoen niet aan ventilatie-richtlijnen RIVM 

(Bron: AD 15 februari 2021)

Uit het artikel blijkt dat pandeigenaren in de gemeente Vijfheerenlanden zich vooraf hadden moeten verdiepen in de mate van ventilatie. Nu dient de gemeente hals over kop budget beschikbaar te stellen om de ventilatie aan te passen, zodat de ventilatie alsnog voldoet aan de richtlijnen vanuit het RIVM. Door vooraf een ventilatiecontrole te doen bij een onafhankelijke partij kunnen tal van klimaatklachten voorkomen kunnen worden. Ook had de ventilatie dan voldaan aan de huidige richtlijnen van het RIVM. om het risico op coronabesmettingen te verkleinen. Dit had het aantal coronabesmettingen kunnen verkleinen.

Bewoners gasloze woningen Meijhorst in de kou: ‘We voelen ons proefkonijnen’

(Bron: AD 13 februari 2021)

Een ander voorbeeld, wat wellicht nog meer impact heeft, is dat tegenwoordig veel nieuwe huizen niet meer op het gas worden aangesloten en worden voorzien van een warmtepomp. Dit is uiteraard een mooi gegeven, maar dat moet niet ten koste gaan aan comfort van de bewoners. Helaas hebben bewoners uit de nieuwbouwwijk Meijhorst te Nijmegen moeten ondervinden dat in veel gevallen de installatie van de woning niet voldoende is om tegen de kou van afgelopen week op te boksen. Deze bewoners hebben dagen kou geleden, omdat er bij het ontwerp van de huizen niet goed genoeg is stil gestaan bij de minimale temperatuur die op kan treden in Nederland, de isolatie van de woning en de warmtecapaciteit die de warmtepomp voor die specifieke situatie nodig heeft om het behaaglijk te maken in de woning.  

We halen hier zomaar twee artikelen van de afgelopen week aan die niet op zichzelf staan.  

Door vooraf stil te staan bij dergelijke aspecten kunnen problemen voorkomen worden. Indien de kennis hiervoor niet in huis is, win deze dan in bij een onafhankelijke partij. Tienmorgen Advies zou u daar graag bij helpen. Wij kunnen voor u onder andere controleren of de ventilatie in uw pand voldoende is en installaties ontwerpen die geschikt zijn voor uw pand. Naast de twee hierboven staande adviezen kunnen we op gebied van duurzaamheid nog tal van andere adviezen voor u uitbrengen. 

Koude- en warmteverliesberekening

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam