Een duurzame bedrijfsvoering hoe doe je dat?

Veel bedrijven willen duurzaam ondernemen. Er worden zeer veel producten aangeboden. Waar doe je nu verstandig aan? Hoe voorkom je teleurstellingen? Hoe pas je de bestaande wetgeving toe in de bedrijfsvoering? Hoe kun je er zorg voor dragen dat een zo hoog mogelijk rendement wordt behaald? Vragen die het succes van duurzaam ondernemen bepalen.

Uit een onderzoek is gebleken dat veel ondernemers zeer zeker toe willen naar een duurzamere bedrijfsvoering. Een aantal bedrijven willen het vanwege milieu-overwegingen. Anderen om de kosten voor energie en brandstof te verlagen. Wat de insteek ook is, een duurzamere bedrijfsvoering levert milieuwinst en financiële besparingen op. Daarnaast worden klanten steeds mondiger en gaan zij steeds meer kiezen voor duurzamere bedrijven. Reden genoeg dus om de bedrijfsvoering te verduurzamen.

De keuze om te verduurzamen is dan ook snel gemaakt. Vervolgens moet een en ander verder worden uitgewerkt. Maar ja waar begin je? Eerst "groene" energie inkopen, ledverlichting toepassen of kiezen voor zonnepanelen? Al snel ziet u als ondernemer door de bomen het bos niet meer. De producten en diensten die worden aangeboden beloven stuk voor stuk grote besparingen en korte terugverdientijden. In de praktijk blijkt dit echter soms hard tegen te vallen. Er zijn voorbeelden genoeg waar het invoeren van energiebesparende maatregelen juist geld kost in plaats van oplevert. Daarnaast is het maar de vraag waarop je moet gaan besparen. Wordt dit gas, elektriciteit of brandstof?

Een ondernemer zou geen ondernemer zijn als hij niet zijn licht gaat opsteken bij andere ondernemers. Uiteindelijk zouden besparingen die daar rendabel zijn toch ook in de eigen situatie rendement moeten opleveren? Bovenstaande situaties zouden dan toch niet optreden?

Helaas de praktijk is anders. Een duurzamere bedrijfsvoering is maatwerk. Wat voor het ene bedrijf rendabel is, kan voor een ander bedrijf volledig onrendabel zijn.

Het resultaat is dat de ondernemer zomaar ergens begint. Er worden producten aangeschaft die, binnen zijn onderneming, een terugverdientijd hebben die langer is dan de technische levensduur, subsidies worden vergeten en eenvoudige besparingen met een korte terugverdientijd worden vergeten. Na een aantal jaren is het resultaat dat de te verwachten besparing ver achter blijft bij wat beloofd is/gerealiseerd zou moeten zijn en dat de onderneming niet voldoet aan de zorgplicht energiebesparing. Het enthousiasme voor een duurzamere bedrijfsvoering ebt langzaam weg.

Hoe kunt u dit voorkomen vraagt u? Een goede duurzamere bedrijfsvoering begint bij een nulmeting. Hoe is de staat van uw gebouw, waar gebruikt u energie? Gelden er voor uw onderneming wettelijke eisen, hoe zien uw huidige leveringscontracten eruit, wilt u zich laten certificeren op bijvoorbeeld de CO2-prestatieladder of MVO-prestatieladder, enzovoort. Deze vragen moeten als eerste beantwoord worden. Vervolgens moet gekeken worden welke besparingsmogelijkheden er binnen uw onderneming mogelijk zijn, wat de terugverdientijd wordt en welke subsidiemogelijkheden er zijn. Daarna kunt u aan de slag.

Een duurzame bedrijfsvoering

Als u van start bent gegaan

Dan is het zinvol om de vinger aan de pols te houden.

Producten moeten vergleken worden en gekeken moet worden of een investering ook het beloofde rendement oplevert. Kortom de bedrijfsvoering verduurzamen is niet iets wat er even bij gedaan kan worden maar vraagt om kennis en een goed plan van aanpak. Tienmorgen Advies kan u begeleiden om uw bedrijfsvoering te verduurzamen. Daarbij kan vanzelfsprekend ook de zichtbaarheid voor uw klanten meegenomen worden.

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam