Deadline energieaudit (EED) voor grote bedrijven

De deadline van de energieaudit voor grote bedrijven komt snel dichterbij. Waar anderen in juli bezig waren met het plannen van de vakantie, heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie opgesteld. Door deze regeling worden grote bedrijven verplicht om voor 5 december 2015 een energieaudit uit te laten voeren.

Onder een groot bedrijf wordt verstaan een bedrijf met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro en een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro. Bedrijven die een MJA/MEE convenant hebben ondertekent vallen buiten deze regeling.

Onze dagelijkse ervaring leert dat veel bedrijven niet van de regeling afweten of vinden dat de periode tussen de tijdelijke regeling en de deadline veel te kort is.

Energie-audit EED

Wat gebeurt er als een bedrijf niet of te laat een energieaudit uitvoert?

De volgende vraag is dan vaak wat gebeurt er als een bedrijf niet of te laat de energieaudit laat uitvoeren. Wij willen hier in het kort op ingaan.

De milieudienst kan beoordelen of een bedrijf heeft voldaan aan de in de regeling opgenomen verplichtingen en sancties opleggen. Het meest gebruikte middel is daarbij de dwangsom.Maar waarom zou u als bedrijf wachten met de energieaudit? Door het uitvoeren van deze energieaudit wordt duidelijk waar binnen uw onderneming energiebesparingen te realiseren zijn en wat de terugverdientijd wordt. Welke ondernemer wil nu niet op zijn kosten besparen? Waarom zou u de grenzen van de wet gaan opzoeken?

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam