De meest gemaakte fouten bij duurzaam ondernemen

Consumenten en afnemers worden steeds kritischer en kijken meer en meer naar duurzamere producten en bedrijven. Het wordt dan ook steeds belangrijker om uw bedrijf als duurzaam op de kaart te zetten. In de praktijk blijkt dat veel bedrijven bij het duurzaam ondernemen fouten maken. In dit artikel geven wij de meest voorkomende fouten weer.

Duurzaam ondernemen we gaven het al aan. Iets waar bedrijven steeds meer mee geconfronteerd worden. In de praktijk blijkt dat bedrijven aan de slag gaan en een aantal zaken uit het oog verliezen/verkeerd aanpakken. De meest voorkomende fouten willen we hier kort toelichten.

Geen goede referentie
Bedrijven geven aan dat zij bijvoorbeeld in drie jaar tijd 10% willen gaan besparen ten opzichte van bijvoorbeeld het afgelopen jaar. Maar wat zegt een dergelijke besparing? Hoe moet dit worden bekeken? Welke factoren worden meegenomen als correctiefactoren? We geven een voorbeeld: Het gasverbruik van het laatste jaar wordt gehanteerd. Was dit een koud of warm jaar? En hoeveel gasverbruik is toe te rekenen aan de omzet? Stel je voor, het laatste jaar is erg warm en de verwachting is dat de productie met 3% gaat stijgen. Als deze stijging gerealiseerd wordt en het jaar is wat kouder, is een absolute besparing op het gasverbruik heel lastig. Al gauw zinkt de moed dan in de schoenen en stranden de ambities. Als de ambities niet strandden, hoe kan je dan bepalen of je doelstelling gehaald wordt?

Geen goed plan van aanpak
Ambitieus als een bedrijf kan zijn, wordt er volop ingezet in besparende maatregelen. Er wordt Ad blue toegevoegd aan de brandstof, de verlichting wordt vervangen door ledverlichting en er worden zonnepanelen geplaatst. Er wordt hierdoor natuurlijk een besparing gerealiseerd maar is het rendement wel voldoende? Waren er geen besparingsmogelijkheden die een kleinere investering vragen of maatregelen die zich sneller terugverdienen?

Zelf aan de slag gaan
Vol goede moed wordt er binnen het bedrijf iemand aangewezen die duurzaam ondernemen vorm moet geven. Duurzaam ondernemen komt naast de gebruikelijke werkzaamheden. Als snel blijkt dat de persoon in kwestie een en ander niet of nauwelijks kan combineren. Duurzaam ondernemen krijgt dan niet meer de aandacht die het verdient.

Advies vragen bij de “buurman” of brancheorganisatie
Dit lijkt natuurlijk een prachtige methode. Kijken hoe de “buurman” duurzaam ondernemen heeft opgepakt. Ook de brancheorganisatie is vaak een kennisinstituut. Helaas moeten we hier bedrijven uit de droom helpen. Maatregelen die voor anderen rendabel zijn, zijn dat lang niet altijd voor uw bedrijf. Sterker nog… maatregelen die voor de één rendabel zijn, kunnen bij andere bedrijven juist geld kosten.

Subsidies vergeten
Als wij vragen aan bedrijven waarom zij geen subsidie hebben aangevraagd, merken wij vaak dat zij zich hebben laten “adviseren” door partijen die niet thuis zijn in subsidieregelingen. Men denkt dan dat er geen subsidiemogelijkheden zijn. We kunnen stellen dat bij zeer veel energie- of milieubesparende maatregelen subsidies mogelijk zijn. Dit begint bij de aanschaf van zonnepanelen tot en met de aanleg van het buitenterrein. Iemand die niet thuis in alle regelingen zal zeker geld laten liggen.

Bestaande wetgeving en markt vergeten
Inderdaad… er is wetgeving op het gebied van duurzaam ondernemen. Veel bedrijven beginnen met duurzaam ondernemen en vergeten hierbij invulling te geven aan de bestaande wetgeving. Hierdoor kan een bedrijf voor extra investeringskosten komen te staan. En wat te denken van de markt waarin een bedrijf opereert? In veel branches kan het certificeren volgens een bepaald keurmerk een voordeel opleveren bij bijvoorbeeld aanbestedingen (fictieve korting op de inschrijfprijs als een keurmerk is behaald). Ook kan dit keurmerk in sommige situaties invulling geven aan de genoemde wetgeving. Kortom…..twee vliegen in één klap.

Onvoldoende of geen communicatie
Als bedrijf ben je natuurlijk actief bezig met de drie P’s (People, Planet en Profit). Maar met onvoldoende of geen communicatie met de stakeholders, zullen alle goede bedoelingen niet worden opgemerkt. Een gemiste kans om een duurzamer imago op te bouwen.

Een duurzame bedrijfsvoering

Wilt u duurzaam ondernemen en valkuilen voorkomen?

Wij kunnen u op weg helpen.

Tienmorgen Advies kan uw onderneming begeleiden in het opzetten van een effectief duurzaam beleid. Hierbij worden de bovengenoemde valkuilen voorkomen. Het rendement uit duurzaam ondernemen wordt hierdoor veel groter.

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam