Voldoen aan de zorgplicht energiebesparing."

Energieonderzoek Activiteitenbesluit Milieubeheer

In het Activiteitenbesluit Milieubeheer is de "zorgplicht energiebesparing" opgenomen. Milieudiensten controleren op de uitvoering van dit besluit.

Bij alle panden met een energieverbruik van 25.000 m³ gas en/of 50.000 kWh per jaar wordt de "zorgplicht energiebesparing" opgelegd. Dit houdt in dat een organisatie systematische aandacht voor energieverbruik en -kosten moet hebben.

Bij een verbruik van meer dan 75.000 m³ gas en/of 200.000 kWh kan de Milieudienst een analyse van uw energieverbruik en de stand van zaken met betrekking tot uitgevoerde maatregelen opvragen. Erkende maatregelen binnen uw branche of maatregelen met een terugverdientijd tot vijf jaar dienen uitgevoerd te worden.

Een door ons uitgevoerd Energieonderzoek Activiteitenbesluit Milieubeheer sluit naadloos aan op deze zorgplicht, geeft een analyse van het energieverbruik, inventariseert de energiebesparende maatregelen en is de basis van het energiebesparingstraject.

Energieonderzoek Activiteitenbesluit MIlieubeheer

Rapportage Energieonderzoek Activiteitenbesluit Milieubeheer

De rapportage van een Energieonderzoek Activiteitenbesluit Milieubeheer moet voldoen aan minimale criteria.

Van het energieonderzoek ontvangt u een rapportage met daarin onder andere de volgende onderdelen:
-Een beschrijving van uw object met daarbij de bestaande en geplande bouwwerken en/of processen in zijn geheel.
- Een overzicht van de energiehuishouding.
- Een overzicht van de energiebalans.
- Een overzicht van de mogelijke energiebesparende technieken en/of maatregelen.
- Indien van toepassing, een overzicht van de voor u branche verplicht gestelde maatregelen.
- Een overzicht van mogelijke organisatorische en gedragsmaatregelen die leiden tot energiebesparing.
- Bedrijfsenergieplan.

Indien in de brief van uw Milieudienst aanvullende voorwaarden worden vermeld, worden deze vanzelfsprekend in het energieonderzoek meegenomen.

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Uw adviseur: Edwin Boerman
Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail:
e.boerman@tienmorgenadvies.nl

Stel uw vraag

Al onze diensten

Adres & contact

Huik 2
3372 VL Hardinxveld-Giessendam