Juiste keuze voor energieopwekking met het hoogste rendement."

Haalbaarheidsstudie duurzame energieopwekking

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wilt u (een deel van) uw energieverbruik duurzaam gaan opwekken. Voordat u wilt gaan investeren, dienen de kosten en baten op een rij gezet te worden.

Op het gebied van duurzame energie zijn er zeer veel mogelijkheden. Denk daarbij aan zonnepanelen, windenergie maar ook aan bijvoorbeeld warmtepompen en heatpipes. Wij brengen alle mogelijkheden in kaart.

Het resultaat:
Uw gemeente kan een gefundeerde keuze maken voor de energieopwekking met het hoogste rendement.

Haalbaarheidsstudie duurzame energieopwekking

Besparingen op gasverbruik steeds rendabeler

Waar in het verleden besparingen op het gasverbruik een te lange terugverdientijd kenden, worden dergelijke technieken steeds rendabeler.

Als we kijken naar de prijsontwikkelingen zien we dat gas ten opzichte van elektriciteit steeds duurder wordt. De tarieven van elektriciteit worden door de toepassing van duurzame energie (onder andere zonnepanelen en windenergie) lager terwijl de beperking van de gaswinning in Groningen het tarief voor gas juist laat stijgen.

De burger aan zet?

Er komen steeds meer initiatieven voor duurzame energieopwekking waarin burgers kunnen participeren.

Dit kan niet alleen bij windenergie of zonnepanelen. Maar wat wordt er van u als gemeente gevraagd en waar liggen de mogelijkheden? Wij kunnen u hierin begeleiden.

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Lianne Boerman-van Wijngaarden
Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail:
l.boerman@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Al onze diensten

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam