Transparant beleid zonder hoge kosten."

Gemeenten

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Een goed duurzaam beleid. Transparant met duidelijke doelstellingen en zonder hoge kosten.

CO2-reductie wordt meer dan alleen maar een stukje tekst in het coalitieprogramma. Het wordt een onderdeel van het daadwerkelijk beleid. Beleid waar burgers en ondernemingen op terug kunnen vallen.

Ook de Europese aanbesteding van energie is bij ons in goede handen.

Duurzaam ondernemen

Inkoop energie

Scherpe tarieven en goede voorwaarden bij Europese aanbesteding.

Klik hier

Factuurcontrole

Zekerheid op basis van
no cure no pay.

Klik hier

Energiescan

Besparingen in kaart gebracht. Benchmark van alle gebouwen.

Klik hier

Energieonderzoek Activiteitenbesluit Milieubeheer

Voldoen aan de zorgplicht energiebesparing. Geef het goede voorbeeld.

Klik hier

Controlemeting c.v.-installatie

Geen onnodig gasverbruik en een beter binnenklimaat.

Klik hier

Duurzaam bouwen of verbouwen

Ontwerp en begeleiding

Verder zonder gas of een andere duurzame oplossing.

Klik hier

Begeleiding subsidies

Begeleiding op basis van no cure no pay.

Klik hier

Haalbaarheidsstudie zonnepanelen

Duidelijkheid over het rendement van zonnepanelen.

Klik hier

Haalbaarheidsstudie duurzame energieopwekking

Juiste keuze voor energieopwekking met het hoogste rendement.

Klik hier

Begeleiding duurzaam beleid

CO2-footprint

Uw CO2-emissie in kaart.

Klik hier

Begeleiding CO2-Prestatieladder

Duidelijkheid over uw CO2-reductie.

Klik hier

Begeleiding MVO- Prestatieladder

Uw MVO-beleid duidelijk zichtbaar.

Klik hier

Begeleiding certificeringen ISO 26000

Meerdere certificeringen met één MVO-doel.

Klik hier

Begeleiding Milieumanagement

ISO 14001

Uw milieubeleid duidelijk vormgegeven.

Klik hier

Begeleiding Energiemanagement ISO 50001

Structurele aandacht voor energiebesparing.

Klik hier

Klimaatneutraal ondernemen

Compenseer uw totale CO2-emissie.

Klik hier

1.

Transparante dienstverlening.

2.

Breed dienstenpakket.

3.

Co2-emissie
ONDER CONTROLE.

Vragen? Neem contact op!
Naar contact

Al onze diensten

Adres & contact

Huik 2
3372 VL Hardinxveld-Giessendam