Real time inzicht in en bewaking van uw energieverbruik."

Monitoring en Bewaking

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. 

Het toepassen van een energiemanagementsysteem is daarin als erkende maatregel opgenomen. Dit houdt in het registreren en monitoren van het elektriciteits- en gasverbruik, het onderzoeken van afwijkingen en treffen van maatregelen.

Ook als in uw verbruik lager is dan 50.000 kWh (ingekochte elektriciteit vermeerderd met de opgewekte elektriciteit en verminderd met de terugleveirng) en 25.000 m³ Aeq. en u niet onder deze wetgeving valt, is het zinvol om een energiemanagementsysteem toe te passen. U ziet de foutieve instellingen in uw installaties en kan de besparing van te nemen energiebesparende maatregelen controleren.

Ook bij het plaatsen van zonnepanelen is het zinvol om TiMoPlus aan te schaffen in plaats van de “standaard” monitoring van uw leverancier van zonnepanelen. Deze monitoring voldoet vaak niet aan de gestelde eisen.

TiMoPlus is een real time systeem wat zowel de levering, teruglevering als ook de opwekking van bijvoorbeeld zonnepanelen meet. U ziet dan ook direct de afwijkingen in uw eigen energieverbruik (levering + opwekking – teruglevering).

Ook het instellen van alarmeringen behoort tot de mogelijkheden.

monitoring en bewaking energieverbruik

Aanvullende metingen

Wilt u nog meer inzicht in uw elektriciteitsverbruik? 

Naast de genoemde metingen kan TiMoPlus per fase de spanning, stroom, blindvermogen, schijnbaar vermogen, frequentie, cos phi en de maximale belasting weergeven.

Bewaking

Heeft u geen tijd of kennis om de bewaking zelf uit te voeren? 

Tienmorgen Advies B.V. kan u hierin volledig ontzorgen. 

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail: info@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam

Telefoon 0184 - 633 875
E-mail info@tienmorgenadvies.nl
BTW-id NL862640209B01