Uw CO2-emissie in kaart."

CO2-footprint

Kennis van uw totale CO2-emissie is het startpunt om CO2-reductie en kostenbesparing te realiseren.

Steeds meer organisaties worden geconfronteerd met vragen over de totale CO2-emissie. Wij brengen deze CO2-footprint in kaart.

Op basis van de CO2-footprint kunnen stappen gezet worden om de CO2-emissie van uw organisatie te verlagen. Een verlaging van de CO2-emissie heeft tevens een kostenverlaging tot gevolg.

CO2-footprint

Een CO2-footprint van uw product

Steeds meer eindgebruikers willen weten wat de CO2-emissie is tijdens de fabricage van uw product. Hoe gaat u daarmee om?

Eindgebruikers worden steeds milieubewuster. Een vergelijk van producten op basis van de
CO2-emissie komt dan ook steeds vaker voor. Wij kunnen de CO2-footprint van uw product opstellen.

CO2-footprint voor non-profit en gemeenten

De CO2-footprint is noodzakelijk om uw CO2-reductiebeleid te kunnen toetsen.

Meer dan veertig organisaties, waaronder de overheid, ondertekenden in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. Door invoering van dit energieakkoord hebben gemeenten een inspanningsverplichting op het gebied van CO2-reductie. De CO2-footprint is het instrument om te kunnen beoordelen hoe uw organisatie ervoor staat.

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Uw adviseur: Edwin Boerman
Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail:
e.boerman@tienmorgenadvies.nl

Stel uw vraag

Al onze diensten

Adres & contact

Huik 2
3372 VL Hardinxveld-Giessendam