CO2-emissie verlagen en financieel voordeel."

Begeleiding CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het reduceren van de 
CO2-emissie.

Binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het effectief gebruik van materialen en duurzame energieopwekking. Met een certificering volgens de CO2-Prestatieladder worden deze mogelijkheden geïnventariseerd en wordt CO2-reductie structureel aangepakt. In onderling overleg wordt het ambitieniveau van uw organisatie vastgesteld. Wij begeleiden u bij de implementatie en stellen alle voor de certificering benodigde documenten op. Op basis van de werkzaamheden kan uw organisatie een certificering bij de Ladder Certificerende Instelling aanvragen.

CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder voor grootbedrijf

De CO2-Prestatieladdder kan invulling geven aan uw "zorgplicht energiebesparing".

Bent u door de Milieudienst benaderd voor de "zorgplicht energiebesparing"? De CO2-Prestatieladder kan hieraan bijdragen. 

CO2-Prestatieladder voor gemeenten

Duurzaam inkopen en CO2-reductie is onderdeel van uw beleid. Ook bij aanbestedingen wordt dit meegenomen. Waarom dan niet zelf certificeren op de CO2-Prestatieladder?

Een CO2-bewust Certificaat voor uw gemeente geeft alle burgers en ondernemingen duidelijkheid hoe uw gemeente omgaat met CO2-reductie. Opeens is CO2-reductie niet alleen maar een stukje tekst in het coalitieprogramma maar een onderdeel van het daadwerkelijke beleid. Beleid waar burgers en ondernemingen op terug kunnen vallen.

Meer voordelen van de CO2-Prestatieladder

Naast inzicht in CO2-reductie heeft de CO2-Prestatieladder nog een aantal voordelen.

Rijksoverheid, Prorail en gemeenten vinden duurzaam ondernemen een steeds belangrijker aandachtspunt. In aanbestedingen wordt de CO2-Prestatieladder steeds meer toegepast als gunningscriterium. Vaak wordt het niveau van het CO2-bewust Certificaat een maat voor een fictieve korting op uw inschrijving.

Gaat u bouwen of verbouwen? Een aantal banken geven korting op leningen afhankelijk van uw CO2-bewust Certificaat.

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Lianne Boerman-van Wijngaarden
Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail:
l.boerman@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Al onze diensten

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam