Energieprestatie in kaart gebracht."

EPG berekening

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPC ligt vast in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Deze norm geldt voor zowel nieuwbouw van woningen als utiliteitsbouw.

Wij kunnen de EPG berekening voor u uitvoeren. Als uit de EPG berekening blijkt dat het pand net niet energiezuinig genoeg is, zullen wij de mogelijkheden met u bespreken om de minimale eis van de EPG alsnog te bereiken.

BENG-rekenmethode NTA 8800

Voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw wordt de nieuwe rekenmethode NTA 8800 in januari 2021 ingevoerd. NTA 8800 is van toepassing op zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw.

De nieuwe methode vervangt de bestaande NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte (kWh/m2), de benodigde fossiele brandstof (kWh/m2) en de indicator voor duurzame opwekking. Als vierde indicator wordt een waarde voor het binnenklimaat toegevoegd.

Uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) vloeit de verplichting voort dat bouwaanvragen voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de BENG-eisen. 

Software leveranciers zijn momenteel de software volgens de NTA 8800 aan het ontwikkelen. Zodra deze beschikbaar is, kunnen wij de berekening conform de NTA 8800 voor u uitvoeren.

Energielabel

Bouwteam

Met een bouwteam een beter eindresultaat.

Wij begeleiden de bouw naar een beter eindresultaat. Dit doen wij alleen in bouwteamverband. Wij zijn ervan overtuigd dat door middel van een bouwteam het eindresultaat beter is dan door middel van het ontwerpen van een geheel gebouw en dit vervolgens aan te besteden.

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail: info@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam

Telefoon 0184 - 633 875
E-mail info@tienmorgenadvies.nl
BTW-id NL002113456B87