Structurele aandacht voor energiebesparing."

Begeleiding certificering Energiemanagement ISO 50001

ISO 50001 is de internationale norm voor energiemanagementsystemen. De norm richt zich specifiek op het terugdringen van het energieverbruik van een organisatie.

Deze internationale norm specificeert eisen voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een energiemanagementsysteem. Zo'n systeem helpt uw onderneming een systematische benadering te volgen voor continue verbetering van de energieprestaties, met inbegrip van energie-efficiency en energieverbruik. Wij begeleiden uw onderneming bij de implementatie van deze norm en stellen de benodigde documenten op. Op basis hiervan kan uw onderneming een certificering bij de Certificerende Instelling aanvragen.

ISO 50001 Energiemanagement

Alternatieven voor de Energieaudit (EED)

Uw onderneming kan een vrijstelling voor de Energieaudit (EED) aanvragen.

Het bevoegd gezag kan u een (gedeeltelijke) vrijstelling verlenen als uw onderneming de auditplicht op een andere wijze heeft ingevuld doordat uw onderneming bijvoorbeeld een duurzaam keurmerk voert of deelneemt aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3).

Combinatie met Monitoring en Bewaking

Wij adviseren u Energiemanagement te combineren met Monitoring en Bewaking.

Monitoring en Bewaking geeft real time inzicht in en bewaking van uw energieverbruik en is daarmee een onmisbare aanvulling op Energiemanagement.

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail: info@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam

Telefoon 0184 - 633 875
E-mail info@tienmorgenadvies.nl
BTW-id NL862640209B01