Structurele aandacht voor energiebesparing."

Begeleiding certificering Energiemanagement ISO 50001

ISO 50001 is de internationale norm voor energiemanagementsystemen. De norm richt zich specifiek op het terugdringen van het energieverbruik van een organisatie.

Deze internationale norm specificeert eisen voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een energiemanagementsysteem. Zo'n systeem helpt uw onderneming een systematische benadering te volgen voor continue verbetering van de energieprestaties, met inbegrip van energie-efficiency en energieverbruik. Wij begeleiden uw onderneming bij de implementatie van deze norm en stellen de benodigde documenten op. Op basis hiervan kan uw onderneming een certificering bij de Certificerende Instelling aanvragen.

ISO 50001 Energiemanagement

Alternatieven voor de Energie-audit (EED)

Uw onderneming kan een vrijstelling voor de Energie-audit (EED) aanvragen.

Het bevoegd gezag kan u een (gedeeltelijke) vrijstelling verlenen voor de Energie-audit (EED) als uw onderneming de auditplicht op een andere wijze heeft ingevuld doordat uw onderneming bijvoorbeeld een duurzaam keurmerk voert.

Combinatie met een Energiemanagementsysteem

Wij adviseren u Energiemanagement te combineren met een Energiemanagementsysteem

Realtime inzicht in uw energieverbruik, alarmeringen van afwijkingen en beoordelen van het rendement van energiebesparende maatregelen is bij energiemanagement een onderdeel. Een goed energiemanagementsysteem zoals TiMoPlus is daarbij noodzakelijk.

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail: info@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam

Telefoon 0184 - 633 875
E-mail info@tienmorgenadvies.nl
BTW-id NL862640209B01