Economisch verantwoord aan de slag met erkende energiebesparende maatregelen."

Energieonderzoek Activiteitenbesluit Milieubeheer

In het Activiteitenbesluit Milieubeheer is de "zorgplicht energiebesparing" opgenomen.
De voor uw branche erkende maatregelen dienen uitgevoerd te worden.

Bij alle panden met een energieverbruik van 50.000 kWh elektriciteit (ingekochte elektricteit vermeerderd met uw opgewekte elektriciteit en verminderd met de teruglevering) en/of 25.000 m³ gas per jaar wordt de "zorgplicht energiebesparing" opgelegd. Dit houdt in dat een organisatie systematische aandacht voor energieverbruik en -kosten moet hebben.

Erkende maatregelen binnen uw branche of maatregelen met een terugverdientijd tot vijf jaar dienen uitgevoerd te worden.

Maar hoe gaat u hiermee aan de slag? Welke maatregel is het meest rendabel? Zijn er subsidies op maatregelen?

Tienmorgen Advies B.V. brengt alle maatregelen in kaart en geeft inzicht in deze vragen.
Samen met u stellen wij een Energie Efficiëntie Plan op.

Op basis hiervan kunt u aan de slag en voldoen aan de informatieplicht energiebesparing.

Energieonderzoek Activiteitenbesluit MIlieubeheer

Energieonderzoek Activiteitenbesluit Milieubeheer

Heeft het bevoegd gezag u een Energieonderzoek Activiteitenbesluit Milieubeheer opgelegd? Wij voeren dit voor u uit.

Van het energieonderzoek ontvangt u een rapportage met daarin onder andere de volgende onderdelen:
- Een beschrijving van uw object met daarbij de bestaande en geplande bouwwerken en/of processen in zijn geheel.
- Een overzicht van de energiehuishouding.
- Een overzicht van de energiebalans.
- Een overzicht van de mogelijke energiebesparende technieken en/of maatregelen.
- Indien van toepassing, een overzicht van de voor uw branche verplicht gestelde maatregelen.
- Een overzicht van mogelijke organisatorische en gedragsmaatregelen die leiden tot energiebesparing.
- Energie Efficiëntie Plan.

Indien het bevoegd gezag aanvullende voorwaarden stelt, worden deze vanzelfsprekend in het energieonderzoek meegenomen.

Inventarisatie op afstand is mogelijk

Vanzelfsprekend werken wij tijdens de inventarisatie volgens de RIVM richtlijnen. Wij kunnen ons voorstellen dat u, in verband met het coronavirus, de vookeur heeft dat wij de inventarisatie op afstand uitvoeren. Dit is geen enkel probleem.

Wij kunnen, met uw hulp, uw gebouw en gebouw gebonden installaties op afstand inventariseren. Ook brengen we zo alle energiebesparende maatregelen in kaart. 

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail: info@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam

Telefoon 0184 - 633 875
E-mail info@tienmorgenadvies.nl
BTW-id NL862640209B01