Real time inzicht in en bewaking van uw energieverbruik."

Monitoring en Bewaking

Monitoring en Bewaking is in het Activiteitenbesluit Milieubeheer bij meerdere branches als maatregel opgenomen. Ook als in uw branche Monitoring en Bewaking nog niet van toepassing is, is het zinvol om, voordat u energiebesparende maatregelen gaat treffen, Monitoring en Bewaking op te zetten.

TiMoPlus: Het (energie)managementsysteem van de toekomst

Monitoren - Bewaken - Tellen - Regelen - Schakelen

Overweegt u om het energieverbruik te monitoren en te bewaken? Sta dan eens even stil bij de mogelijkheden van TiMoPlus.

TiMoPlus kan onafhankelijk van de meters het elektriciteit-, gas- en waterverbruik monitoren. Daarnaast kunnen onder andere ruimtetemperaturen, watertemperaturen en CO2 gemeten worden. TiMoPlus kan daardoor ingezet worden voor ruimtetemperatuurregeling, HACCP, legionellapreventie en CO2 sturing. Omvormers van pv-installaties kunnen uitgelezen en geregeld/geschakeld worden. TiMoPlus is geschikt om groepen in te schakelen bij een overschot aan opgewekte elektriciteit. Zo komt bijvoorbeeld een warmtepomp in bedrijf zodat het terugleveren van elektriciteit wordt beperkt. Alle metingen worden real time uitgevoerd.

TiMoPlus kan omgaan met zeer veel signalen zodat uitlezen van data geen probleem is. Er kan data via RS485-modbus uit de meter gehaald worden. Ook kan elektriciteit via eigen meettrafo's gemeten worden en is er een mogelijkheid om analoge en digitale signalen van bijvoorbeeld pulsgevers in te lezen. Alles waar sensoren of pulsgevers voor zijn, kunnen we met TiMoPlus monitoren, bewaken, tellen, regelen of schakelen.

Iedere organisatie heeft andere processen en wil daardoor andere metingen verrichten. TiMoPlus wordt modulair opgebouwd en volledig afgestemd op uw wensen.

TiMoPlus energie- en informatiestromen

Voorkom verspilling van energie

Wij nemen de bewaking van u over.

Uit onze ervaring blijkt dat bewaking van het energieverbruik door eindgebruikers vaak door andere zaken in de slof raakt. Ook is het vaak moeilijk om de gemeten waarden te vertalen naar verbeteringsvoorstellen. Tienmorgen Advies B.V. kan, naast de monitoring, ook de bewaking volledig overnemen. Daarbij is er een keuze tussen continubewaking en maandbewaking.

Alle voordelen op een rij

Met TiMoPlus van Tienmorgen Advies B.V. heeft u de volgende voordelen:

Real time inzicht in en bewaking van energieverbruik.
Geschikt voor aanvullende metingen (temperatuur, CO2, afvalstromen, enzovoort).
Geschikt voor afrekening energiekosten bij gebruik als tussenmeter.
Onafhankelijk van energieleverancier, netbeheerder en meetbedrijf.
Modulair opgebouwd en afgestemd op uw wensen.
Regelt en schakelt warmtepompen, laadpalen, energieopslag en zonnepanelen.

Meer weten over de mogelijkheden van TiMoPlus?

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail: info@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam

Telefoon 0184 - 633 875
E-mail info@tienmorgenadvies.nl
BTW-id NL862640209B01