Zorg voor label C of beter zodat het pand in 2023 nog gebruikt mag worden."

Onderzoek labelverbetering

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

Bij renovatie, verbouwing of uitbreiding van een bestaand pand is het van belang om het energielabel direct te verbeteren naar label C. Tienmorgen Advies B.V. onderzoekt het pand en bepaalt het huidige energielabel. Vervolgens worden de energiebesparende maatregelen in kaart gebracht welke nodig zijn om minimaal label C voor het pand te bereiken.

De energiebesparende maatregelen kunnen direct meegenomen worden. Na oplevering kan een nieuw energielabel aangevraagd worden.

Energielabel

Inventarisatie op afstand is mogelijk

Vanzelfsprekend werken wij tijdens de inventarisatie volgens de RIVM richtlijnen. Wij kunnen ons voorstellen dat u, in verband met het coronavirus, de vookeur heeft dat wij de inventarisatie op afstand uitvoeren. Dit is geen enkel probleem.

Wij kunnen, met uw hulp, uw gebouw en gebouw gebonden installaties op afstand inventariseren. Ook brengen we zo alle energiebesparende maatregelen in kaart. 

Combinatie met andere wettelijke verplichtingen

Valt de onderneming onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer, de informatieplicht energiebesparing of de Energieaudit? Wij combineren deze onderzoeken met het Onderzoek labelverbetering.

Als de onderneming onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer of de Energieaudit valt, dient men energiebesparende maatregelen uit te voeren. Deze maatregelen hebben invloed op het energielabel en worden dan ook vanzelfsprekend meegenomen in het Onderzoek labelverbetering.

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail: info@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam

Telefoon 0184 - 633 875
E-mail info@tienmorgenadvies.nl
BTW-id NL862640209B01