Voldoet aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)."

Energieaudit (EED)

In juli 2015 is de "Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn Energie-Efficiëncy" (EED) opgesteld. Door deze regeling worden grote bedrijven verplicht om een Energieaudit uit te laten voeren. De Energieaudit dient iedere vier jaar geactualiseerd te worden.

Onder een groot bedrijf wordt verstaan: een bedrijf met meer dan 250 FTE of een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro en een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro.

De door ons uitgevoerde Energieaudit sluit naadloos aan op de "Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn Energie-Efficiëncy" (EED). Indien het bevoegd gezag aanvullende voorwaarden stelt, worden deze vanzelfsprekend in de Energieaudit meegenomen.

Energieaudit (EED)

Rapportage Energieaudit (EED)

De rapportage van een Energieaudit (EED) moet voldoen aan minimale criteria.

Van de Energieaudit (EED) ontvangt u een rapportage met daarin onder andere de volgende onderdelen:
- Beschrijving van het object met daarbij de bestaande en geplande bouwwerken en/of processen in zijn geheel.
- Een overzicht van de energiehuishouding.
- Een overzicht van de mogelijke energiebesparende technieken en/of maatregelen.

Met betrekking tot de totale organisatie wordt een schematisch overzicht, gebaseerd op actuele, gemeten en traceerbare gegevens opgesteld. Het overzicht wordt gespecificeerd in de volgende onderdelen:
- Alle binnen de organisatie bestaande energiestromen.
- De omvang en verdeling naar functie van die energiestromen.
- Alle omzettingen naar andere energiedragers.
- Energieverbruik van vervoer dat onderdeel is van de bedrijfsmiddelen van de organisatie zelf of wordt geacht te behoren bij de bedrijfsvoering.

Op basis van het onderzoek en de bovenstaande gegevens wordt een Energie Efficiëntie Plan (EEP) opgesteld.

Inventarisatie op afstand is mogelijk

Vanzelfsprekend werken wij tijdens de inventarisatie volgens de RIVM richtlijnen. Wij kunnen ons voorstellen dat u, in verband met het coronavirus, de vookeur heeft dat wij de inventarisatie op afstand uitvoeren. Dit is geen enkel probleem.

Wij kunnen, met uw hulp, uw gebouw(en) en gebouw gebonden installaties op afstand inventariseren. Ook brengen we zo alle energiebesparende maatregelen in kaart. 

Alternatieven voor de Energieaudit (EED)

Uw organisatie kan een vrijstelling voor de Energieaudit (EED) aanvragen.

Het bevoegd gezag kan u een (gedeeltelijke) vrijstelling verlenen als uw organisatie de auditplicht op een andere wijze heeft ingevuld, doordat uw organisatie bijvoorbeeld een duurzaam keurmerk voert of deelneemt aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3).

Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Interesse? Neem contact op!

onafhankelijk • eerlijk • betrokken

Telefoon: 0184 - 633 875
E-mail: info@tienmorgenadvies.nl

Contactformulier

Adres & contact

Vlietstraat 5-7
3371 SX Hardinxveld-Giessendam

Telefoon 0184 - 633 875
E-mail info@tienmorgenadvies.nl
BTW-id NL862640209B01